ISK nyheder

Husk opvasken!, 30-04-2006

På bestyrelsesmødet d. 24. april, blev det besluttet at stramme op på husordenen. Dette skyldes at der stadig er medlemmer, som ikke kan finde ud af at rydde op efter sig. Det kan ikke være rigtigt, at man ikke kan finde ud af at vaske/rydde op efter sig, når man har benyttet klubhusets faciliteter. Der SKAL vaskes/ryddes op, når man har været i klubhuset, også selvom man bare lige er ude og fiske og har planer om at vende tilbage senere. Hvis man ikke efterlever dette, vil der i første omgang blive givet en advarsel og hvis det gentager sig, vil det pågældende medlems nøgle blive inddraget for en periode. Det er altid kedeligt at gå så drastisk til værks, men vi er nødt til at holde en vis justits med hygiejnen i klubhuset, hvordan skal det ellers ikke ende. Tænk bare på hvilke muligheder, medlemmerne idag har for at benytte huset, dem skulle der jo ikke gerne sættes begrænsninger for. Det hele er meget nemt, husk at vaske/rydde op efter dig, så er alle glade og tilfredse.


Alle ISK nyheder