ISK nyheder

Kontingent indbetaling., 20-12-2006

Så er det ved at være tid til indbetaling af kontingen for 2007. Der er blevet sendt girokort ud til alle medlemmer i slutningen af november måned, men er dette blevet væk, så kontakt kasseren eller formanden, så vil der blive fremsendt et nyt.
Kontingentsatserne for 2007 er:
Senior: 500,- Junior: 200,- og Pensionister: 300,-
Som noget nyt, er der fra 2007 blevet indført et familiekontingent. Et familiemedlemskab koster 600,- pr. år og kan omfatte op til fire personer (to voksne og to børn), som skal være tilsluttet på samme adresse. Hvis man ønsker at gøre brug af dette tilbud, så kontakt formanden pr. telefon eller mail.
Husk at indbetale til tiden. Hvis der ikke er betalt senest d. 1. februar, så slettes man som medlem.
Man kan dog ikke benytte klubbens faciliteter i 2007, før kontingentet er indbetalt. Der står således i klubbens vedtægter:
” Det blev udtryggeligt på generalforsamlingen pointeret, at man først kan benytte klubbens faciliteter, når kontingentet er indbetalt. §7 pointerer at man ikke er aktivt medlem, hvis man benytter betalingsfristen 1. februar, man bliver dog først slettet som medlem efter 1. februar; men i mellemtiden, altså fra 31. december til man har indbetalt kontingent, skal der indløses dagkort for at få adgang til klubbens fiskevand”.


Alle ISK nyheder