ISK nyheder

Kontrollantmøde, 17-09-2007

Nu hvor starten på sæsonen for alvor nærmer sig, starter det ulovlige fiskeri også op. Vi har i de tidligere år, haft store problemer med tyvfiskeri og endog garnfiskeri i åen og ”karret”. Vi har aldrig sat så mange ørreder ud som nu, men fiskeriet bliver ikke tilsvarende bedre, tværtimod!. Dette fiskeri går selvfølgelig også ud over den unikke aborrebestand, som der er i området. Vi har allerede gjort en masse for at forhindre dette svineri, men det er desværre nok nødvendigt, at være endnu mere effektive i vores kontrol i området.
Defor indkaldes der til et kontrollantmøde tirsdag. 25 september kl. 19.00, hvor alle som kunne tænke sig at give en hånd med til denne opgave, er meget velkomne. Her vil vi ved en fælles indsats, tilrettelægge vintersæsonens kontrol så vi forhåbentlig kan begrænse tyvfiskeriet mest muligt. Mød op denne dag og deltag et meget vigtigt arbejde for at bevare vores fiskevand. Alle de ”gamle” kontrollanter skal naturligvis også møde op denne aften.


Alle ISK nyheder