ISK nyheder

Fredningssagen., 09-01-2008

Fredningssagen omkring ”Karret” har det fleste vel efterhånden hørt om. Fiskeridirektoratet har pr. 1. januar valgt at ændre fredningsbælterne ved en del sjællandske vandløb, og hos os ville de betyde, at området ud for slusen skulle fredes i perioden 16. sep. – 30. apr. Denne fredning skulle indføres for at beskytte aborren. Dette ville selvfølgelig betyde at vores fornemme fiskeri efter havørreder i netop denne periode, ville gå tabt. I ISK vil vi selvfølgelig også gerne være med til at beskytte vores fiskebestande på den bedst mulige måde, men her mente vi, via vores mangeårige erfaring ved vandet, at denne påtænkte fredning ikke ville få den store effekt. Vi indsendte derfor et høringssvar hvor vi fremlagde vores argumenter imod denne udvidede fredningsperiode. Vi henvendte os også til Danmarks Sportsfiskerforbund for at få deres hjælp, og de bakkede os fuldstændigt op i deres svar til Fiskeridirektoratet.
Resultatet af vores henvendelse er lige blevet offentliggjort og det betyder heldigvis at den udvidede fredningstid ikke bliver gennemført, så vores vinter- og forårsfiskeri er bevaret. Tværtimod giver den måske mulighed for at fiske i ”Karret” efter opgængerne i efterårsmånederne, så det kan bestemt betale sig at indsende nogle velargumenterede høringssvar.
Men husk at der stadig ikke må fiskes i "Karret" før d. 16. januar.


Alle ISK nyheder