ISK nyheder

Nyt fiskevand til ISK, 19-10-2009

Så har Ishøj Sportsfiskerklubs medlemmer fået adgang til mere fiskevand. Gennem en samarbejdsaftale med fiskeklubben Dam´vigen, har vi fået fiskeret i Hakkemosen ved Taastrup.
Hakkemosen byder på et ganske spændende fiskeri efter bla. karper, gedder, sandart og diverse fredfisk.
Karpefiskeriet er ganske fornuftigt med en del fisk over de 10 kilo, gedderne bliver der ikke fisket meget efter, men der er en god bestand og der er fanget fisk på op til 12 kilo. Sandarten blev sat ud for mange år siden, men det først inden for de sidste par år, at de er begyndt at dukke op i fangsterne, det bliver spændende at følge udviklingen i dette fiskeri.
Der er rigtig gode sudere og karusser i søen og ålene kan blive meget store. Der har faktisk været en "slange" på land i 2009 som vejede hele 2,80 kilo.

Vi må allerede fiske fra dags dato, men husk at medbringe gyldig dokumentation for medlemskab af ISK, hvis du forsøger dig i Hakkemosen

Reglement for fiskeri, kort m.m. kan findes på:
www.hakkemosen.dk

Der vil senere blive opdateret på ISK´s hjemmeside med regler og mere information om fiskeriet i Hakkemosen.


Alle ISK nyheder