ISK nyheder

Trollingbåden til Øresund, 13-07-2010

Som det blev vedtaget på generalforsamlingen i februar, så vil trollingbåden blive flyttet til Vedbæk Havn i perioden 1. august – 31. oktober.

Årsagen til denne flytning, er naturligvis at fiskeriet er rigtig godt i Øresund på dette tidspunkt, idet der både kan fanges torsk, sild, makreller, fladfisk og meget andet i disse måneder, samtidig har brugen af båden fra Ishøj været begrænset i netop denne periode.
Båden vil stadig ligge i Ishøj resten af året.

Det er blevet indført at det koster 100,- at leje båden mens den ligger i Vedbæk, dette skal være med til at dække noget af den udgift som der bl.a. er til leje af havnepladsen.
Det bliver spændende at se hvor meget båden vil blive brugt fra Vedbæk, men forhåndsinteressen har været meget stor.

Der er vedtaget føgende regler for brug af båden i Vedbæk:

- Båden skal bookes hos Sport Dres. Et medlem kan
kun have en reservationsdag, først når denne er afsluttet, kan der foretages en ny reservation.

- Det koster 100,- pr. dag at benytte trollingbåden når den ligger i Vedbæk. Beløbet skal indbetales på Ishøj Sportfiskerklubs konto: Reg. nr. 1551 Konto nr. 1945521

- Hvis båden ikke benyttes f.eks. på grund af dårligt vejr eller andet, skal det efterfølgende meddeles Sport Dres. Hvis man ikke gør dette, vil man blive opkrævet beløbet senere.

- Nøgler, tank og udstyr skal hentes i klubhuset og afleveres tilbage efter endt fiskeri, så det er til rådighed for andre medlemmer den følgende dag.

- Husk at fortøjre båden korrekt efter brug og tjek at den er låst inden du forlader den.

- Overhold Vedbæk havns reglement for ophold og sejlads i havnen og parkèr så du ikke er til gene for andre.


Alle ISK nyheder