ISK nyheder

Trollingbåden i Vedbæk, 29-07-2011

Så er trollingbåden kommet på plads i Vedbæk havn, hvor den vil ligge i de næste tre måneder.

Heroppe er der et glimrende fiskeri efter fladfisk, torsk, makreller og meget andet i den kommende periode, så det er bare med at komme på vandet.

Husk at det koster 100,- pr. dag at benytte båden når den ligger i Vedbæk. Dette beløb skal være med til at dække en del af havnelejen, mens båden ligger i Vedbæk.

Beløbet skal være indbetalt på klubbens konto, senest 5 dage efter man har benyttet båden.
Kontooplysninger: Reg.nr. 1551 Konto nr. 1945521

Hvis båden ikke benyttes på grund af dårligt vejr eller lignende, skal dette ALTID meddeles Sport Dres, da man ellers vil blive afkrævet beløbet for benyttelse af båden på den pågældende dag.

Der vil blive foretaget stikprøver gennem perioden og hvis et medlem ikke overholder betalingsreglerne, vil vedkommende blive afskåret fra at kunne benytte båden i en periode.

Nøgler, bådkasser m.m. skal som altid afhentes og afleveres i klubhuset. Husk at udfylde "logbogen" korrekt.

Alle ISK nyheder