ISK nyheder

ISK udmeldes af DSF, 24-11-2011

På baggrund af den stigende utilfredshed i klubben med Danmarks Sportsfiskerforbund, var der indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling d. 22. november, hvor emnet var at afgøre ISK´s fortsatte engagement i DSF.

Der har gennem de seneste par år, været en masse problemer med medlemsadministrationen i DSF, hvilket har givet os en massive problemer i ISK. På trods af talrige løfter fra forbundet, om at nu ville det hele blive bedre, har der absolut ingen forbedringer været at spore, kaoset er faktisk kun blevet værre med tiden.
Derudover har der været en hel del andre ting, som efter vores mening ikke har kørt i den rigtige retning, så derfor mente bestyrelsen at det var blevet tid til at vurdere, om vi fortsat skulle være medlem i DSF.

Bestyrelsen havde forberedt sig godt til denne generalforsamling, idet der var blevet talt med både klubber i DSF, klubber udenfor DSF, tilhængere, modstandere, regnskabsfolk, mæglere m.m, så der var blevet talt rigtig mange timer i telefon.

Bestyrelsen kunne derfor give en retvisende beretning til generalforsamlingen, om tingenes tilstand i DSF netop nu.

Efter denne fremlægning og efterfølgende spørgsmål og diskution, gik man over til afstemningen om ISK´s fremtid i DSF.
De 61 stemmeberettigede afgav deres således at 56 stemte for en udmeldelse, 3 stemte for at forblive i DSF, mens 2 stemte blankt.

Resultatet blev således at ISK melder sig ud af DSF med virkning fra årsskiftet.
Alle medlemmer vil få nærmere besked om hvad dette vil indebære for den enkelte, samen med kontingentopkrævningen for 2012, som vil blive udsendt i løbet af december måned.


Alle ISK nyheder