ISK nyheder

Kontingentopkrævning, 26-12-2011

Der bliver sendt kontingentopkrævning for 2012, ud til alle medlemmer i ugen efter nytår. Betalingsfristen er rykket til 1. februar, så man kan selvfølgelig fiske på sit 2011 medlemskort indtil denne dato.

Udsendelsen af opkrævningen er blevet udskudt lidt i år, på grund af den ekstraordinære generalforsamling, hvor det som bekendt blev besluttet, at Ishøj Sportsfiskerklub skulle meldes ud af Danmarks Sportsfiskerforbund fra årsskiftet.


Alle ISK nyheder