ISK nyheder

Lås dørene og ryd op !!!, 04-05-2012

LÅS DØRENE OG RYD OP !!!!!!!!

Der har den seneste tid været flere episoder, hvor klubhuset ikke har været forsvarligt aflåst. Husk nu at låse af efter jer og få sat alarmen til !!!

Der har også været flere episoder, hvor klubhuset ikke er blevet afleveret i opryddet stand.
Toiletterne har lignet noget efter 3 dage på Roskildefestivallen. IKKE OK.
Bordene er ikke blevet tørret af . IKKE OK.
Vores nye komfur er efterladt møgbeskidt. . IKKE OK.
Kaffemaskinen efterladt tændt med gl. filter og kaffe i kolpen. . IKKE OK.
Som aftalt på generalforsamlingen vil der blive slået ned på de folk, der ikke kan overholde de simple regler med aflåsning og aflevering af klubhuset i ordentlig stand.

Dog skal lyde en stor tak til ´Duen’ og Dan for gentagne gulvvask, støvsugninger mm.

På bestyrelsens vegne, Søren


Alle ISK nyheder