ISK nyheder

Medemøde, 18-10-2012

Torsdag den 25/10 kl. 18.00 afholdes medemøde i klubben.
Alle med interesse for medefiskeri er velkomne.
Denne aften skal vi have snakket sæsonen 2012 igennem og lagt planer for 2013.
Da turkalenderen for hele ISK 2013 er ved at blive lavet, skal vi have kigget på medeture for 2013.
Foreløbig dagsorden :
• Beretning fra medeformand 2012.
• Ændringer / ønsker til 2013 omkring ture og afholdelse.
o Pointsystem
o Antal ture mm.
• Præmier for 2013 ( George kan nogle interessante ting vi skal kigge på )
• Klubaftner med mede-tema ( ønske fra flere medlemmer ).
• Evt.
***********************************************************
I forlængelse af dette møde, vil ’Team-Ishøj’ fotsætte mødet og alle er også her velkomne.
Foreløbig dagsorden :
• Ønsker og forslag til DSF-medemødet i november.
• Hvem deltager i DSF-medemødet
• Kontingent. ( evt forhøjelse så udgifter til møder mm kan dækkes )
• Evt.


Alle ISK nyheder