ISK nyheder

Gode nyheder til aborrerne, 04-03-2014

Gennem de sidste par år, har vi i Ishøj Sportsfiskerklub gjort en hel del for at passe på vores unikke aborrebestand i og omkring St.Vejleå.
Vi har vel nok verdens bedste fiskeri efter store aborrer og det er noget som vi i fremtiden, må gøre alt hvad der er muligt for at bevare.

Det har gennem årene været et stort problem, at der ikke har været et forbud mod fiskeri i Strandparkens sluser. Der foregår et ret omfattende fiskeri med stang omkring sluserne, men også om natten hvor der anvendes net. Dette fiskeri går selvfølgelig ud over bestanden, idet der ofte tages rigtig mange aborrer i forbindelse med at disse, samles ved sluserne i forbindelse med deres vandring i Standparken.

I efteråret 2013 indsendte jeg derfor på vegne af Ishøj Sportsfiskerklub, et forslag til bestyrelsen for I/S Strandparken om at der indføres et fiskeforbud ved Strandparkens 6 sluser. Det var rigtig positivt at I/S Strandparkens bestyrelse på deres seneste møde, valgte at imødekomme vores forslag om at der indføres et fiskeforbud på i en zone på 10 - 15 meter på hver side af sluserne.
Det er dog en forudsætning at forslaget også kan godkendes af Fiskekontrollen og de 4 havne, da en del af forbudszonen ligger på arealer ejet af havnene.

Dette er en rigtig dejlig nyhed for alle som holder af fiskeriet efter de store aborrer og ikke mindst for aborrerne selv, som nu har større mulighed for at slippe helskindet gennem sluserne.
Og det er bestemt også et stort skridt på vejen i at sikre, at vi også kan have en god bestand af vores unikke aborrer i de kommende år.


Alle ISK nyheder