ISK nyheder

Referat fra bestyrelsesmødet d. 20. august., 08-09-2014

Referat fra bestyrelsesmødet i Ishøj Sportsfiskerklub d. 20. august 2014.

Deltagere:
Steen Lyngsø
Jane Andersen
Kenn Kristensen
Robin Hoffmann
Peder Lichtenberg
Rasmus Rye Petersen
Jacob Dreyer Pedersen

1. Fastsættelse af endelig dagsorden.

Steen Lyngsø ønskede et ekstra punkt på dagsordenen, som omhandlede opstart af et samarbejde med Sorø Lystfiskerforening. Dette blev sat ind som punkt 9.

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.

Referatet blev godkendt.

3. Opfølgning fra tidligere møder.

Der er enkelte opgaver som er blevet aftalt på tidligere bestyrelsesmøder, som endnu ikke er færdige.
Disse er dog under udarbejdelse og forventes færdige inden længe.

4. Meddelelser fra formanden.

Vi har nu modtaget opgavebeskrivelsen vedrørende udførelsen af gravearbejdet i Vallensbæk sø i forbindelse med anlæggelsen af den nye højhastighedbane.
Det er særdeles glædeligt at Bane Danmark har lyttet til vores bekymringer, med hensyn til dette arbejde og har taget de punkter med i opgavebeskrivelsen, som vi gjorde dem opmærksomme på under mødet d. 26. maj.

Der skal udføres en undersøgelse af fiskebestanden i Vallensbæk søerne. Denne undersøgelse vil komme til at foregå i begyndelsen af september og vil medføre garnsætninger i søerne i perioden hvor undersøgelsen står på. Det er I/S Vallensbæk Mose som har bestilt denne undersøgelse.

Der vil den 24. og 25. august blive foretaget en undersøgelse i St. Vejleå, med henblik på revisionen af udsætningsplanerne. Det er DTU Aqua som står for dette og ISK stiller med to personer som hjælpere, det er Dan Rasmussen og Lars Erik Olsen.

Den 27. august er der et dialogmøde i oplandsgruppe 4 i Fishing Zealand. Til mødet som omhandler det fremtidige udsætningsarbejde i området, stiller ISK med Steen Lyngsø og Kenn Kristensen.

ISK har deltaget i DM i havfiskeri, som blev afviklet på Øresund d. 10. august.
Det blev til et par rigtig gode resultater, idet ISK vandt holdkonkurrencen og Martin Hubert vandt individuelt.

5. Meddelelser fra kasseren.

Saldobalancen for perioden 01.01.14 - 20.08.14 blev fremlagt og gennemgået.

Klubben tilmelder sig "Mobil Pay" til indbetalinger. Så kan kontingenter m.m. betales via mobiltelefonen.

"Winkas" er blevet opsagt, idet vi ikke længere bruger systemet.

6. Nyt fra udvalgene.

Informationsudvalget

Vi har haft en del problemer med hjemmesiden, idet den både er blevet "hacket" og "spammet" Det har givet en del udfordringer med at få den til at køre ordentligt og modtage mails som er sendt via hjemmesiden og klubbens mailadresser, idet siden er blevet "blacklistet" mange steder.
Det skulle dog efterhånden fungere bedre, men der ligger stadig et stort stykke arbejde foran os.

Facebook siden kører fint og der er et godt "flow" og brugerne holder heldigvis en rigtig god tone. Et godt sted at få nyheder hurtigt ud.

Vi har efterhånden fået indsamlet en del mailadresser på medlemmerne. Der mangler dog rigtig mange endnu, men vi gør en indsats over de næste par måneder for at få indsamlet så mange som muligt.


Husudvalget

Der er blevet lagt fliser foran hoveddøren. Det er blevet rigtig flot. En stor tak for indsatsen til Gert Jakobsen og alle som har hjulpet til med dette arbejde.

Vi har besluttet at klubhuset skal males indvendigt. Steen Lyngsø kontakter Birger og hører om han har mulighed for at udfører dette inden efterårssæsonen starter op for alvor.


Bådudvalget

Der er kommet nye "bådmapper" og en ny bookingmappe. Dette skulle gerne være mere overskueligt.

Der vil blive monteret nye "næsehjul" på alle trailere. Det bliver kraftige massive gummihjul i 60 mm brede.


Juniorudvalget

Juniorudvalget "overtager" huset som klubben har booket til en weekendtur på Møn til november.

"Team Ishøj" sender 4 juniorer på Danmarks Sportsfiskerforbunds juniorlederkursus i efterårsferien. Ishøj kommune dækker en del af udgifterne til selve kurset. Steen Lyngsø undersøger om der er tilskud til transporten til Aalestrup i det nordjyske, hvor juniorlederkurset afholdes.

Juniorudvalget står som arrangør af familieturen til Simons P/T d. 27. september.

ISK deltager med et hold til Danmarksmesterskaberne i medefiskeri for juniorer i september måned.


Tur- og aktivitetsudvalget

Rasmus Rye har lavet et program for efterårets klubaftener som han fremlagde.
Programmet vil blive fremlagt på hjemmesiden og Facebook senere.

Rasmus havde også lavet et oplæg med ideer til turprogrammet for 2015. Resten af bestyrelsen blev opfordret til at komme med input eller gode ideer til turprogrammet. Dette skal ske inden d. 15. oktober, da turprogrammet skal være klar i løbet af november. Medlemmerne er selvfølgelig også meget velkomne til at komme med gode forslag.


Festudvalget

Der er styr på sommerfesten og grejmarkedet d. 30. august. Menuen er ikke helt på plads, men mon ikke der bliver grillet noget godt kød, lidt laks og så selvfølgelig nogle "stadionpølser"

Selvom det endnu er sommer, skal vi til at tænke på julefrokosten. Hovmesterens nye hjælper Robin, er nemlig på ferie denne dag, så vi skal have fundet et alternativ. Robin kontakter Hovmesteren for nærmere aftale.


Hakkemoseudvalget

Fiskeriet er rigtig godt derude. Der er mange karpefiskere og de fanger fint med fisk, selv her i det sommervarme vand

Martin som tidligere har gået kontrol ved søen stort set dagligt, har på grund af sin arbejdssituation ikke længere den samme tid til rådighed, så vi søger nogle flere kontrollanter til Hakkemosen.


Aborreudvalget.

Intet nyt


St. Vejleå udvalget

Slusen skulle være lavet nu, så den skulle gerne fungere optimalt.

De nye skilte er ved at blive bestilt, så de skulle være klar til sæsonstarten. Teksten bliver på dansk og engelsk.

Kontrollantudvalget.

Der bliver afholdt et kontrollantmøde i den sidste halvdel af september. Datoen følger

7. Ture og aktiviteter 2015.

Rasmus Rye Petersen og Steen Lyngsø udarbejder et program for ture og aktiviteter i 2015. Dette skal være færdigt i november måned.

8. Kommende ture og arrangementer

Ture og arrangementer indtil næste bestyrelsesmøde blev gennemgået. Der er ansvarlige på alle ture og der skulle være styr på det hele.

9. Samarbejde med Sorø Lystfiskerforening.

Vi har talt med Sorø Lystfiskerforening (SLF) om muligheden for at starte et samarbejde op. Der kan her være tale om udveksling af fiskevande, venskabsmatcher, fælles ture og andet. Bestyrelsen bakker fuldt op om dette og Steen Lyngsø arbejder videre med at lave en aftale med SLF.10. Eventuelt.

"Ferskvandskonkurrence"
Peder Lichtenberg spurgte om det kunne være en ide at starte en konkurrence op, hvor det kun var ferskvandsfisk som talte med. Der er mange som gerne vil deltage i årskonkurencen Årets Fisker, men de har ikke en chance, idet de ikke dyrker fiskeriet efter de specielle saltvandsarter.
Dette var der opbakning til, så vi ser på mulighederne for at lave en årskonkurrence udelukkende med "specimenfisk"

Værdikatalog
Jacob Dreyer er ved at lave et "katalog" over alle klubbens værdier, altså både, motorer, TV osv.
Han fremviste hans udkast og der var opbakning til at det skulle udføres på denne måde.

Junior nyheder på hjemmesiden.
Jacob Dreyer efterlyste en instruktion i at komme ind og lægge nyheder og billeder på hjemmesiden. Steen Lyngsø sørger for denne instruktion, så Jacob kan komme ind og opdatere junior nyhederne løbende.

Hornfiskejern
Klubben har gennem Glenn Theiltoft, modtaget et tilbud fra Heino om at købe hans professionelle ”hornfiskejern”. Vi mener dog ikke at dette stykke fine værktøj kan holde til ”klubbrug”, så det vil både synd og ærgerligt, at det efter vores overbevisning, ikke ville holde længe. Vi er glade for at have fået tilbuddet, men må desværre takke pænt nej.


Næste bestyrelsesmøde: Onsdag d. 1. oktober kl. 18.30


Referent: Steen LyngsøAlle ISK nyheder