ISK nyheder

Hvor kommer vores havørreder fra, 16-10-2014

HVOR KOMMER VORES HAVØRREDER FRA

Gennem et større EU projekts genetiske kortlægning af vores ørredbestande er man nu, til en vis grad, i stand til at give et forsigtigt bud på oprindelsen af individuelle fisk.

I det sjællandske område kan man formode at der foregår et ”mixed stock fishery”, det vil sige at fiskeriet sker på en bestand af fisk med forskellig oprindelse.

I området omkring St. Vejleå er der i mange år udsat fisk fra en bestemt dambrugsstamme. I den forbindelse vil det derfor være meget interessant at verificere at det er disse fisk at der fiskes på, eller om det er indtræk af fisk andre steder fra.

For at DTU Aqua kan komme i gang med denne analyse, skal de bruge vævsprøver og skæl fra havørreder, som er fanget i vores område.
Dette har vi tilbudt at være behjælpelig med, så det vil være en stor hjælp hvis klubbens medlemmer vil være med til at indsamle disse prøver. Vi skal bruge materiale fra ca. 50 fisk, så det er bare med at komme i gang 

Det er et spændende projekt, som vi klubben også kan få stor glæde af på sigt
-------------------------------------------------------------------

Indsamling af fedtfinner og skæl – Sådan gør du:

Der må kun tages prøver fra fisk der er over mindstemålet og som hjemtages.

Klip fedtfinnen af og kom den i en skælpose (kuvert) sammen med 10-15 skæl, der udtages i området midt mellem fiskens rygfinne og sidelinie.
Skælpose og lynlåspose er i en kasse på bordet i værkstedet

På forsiden af kuverten noteres med blyant: Dato, længde (cm), vægt (kg) og fangstlokalitet.

Kuverten med prøven lægges i en lynlåspose (plastik) og lægges ned i plastbeholderen, som er ude i fryseren som er placeret i skuret bag klubben.
Der skal bruges en grøn nøgle til låsen som sidder på skuret


Alle ISK nyheder