ISK nyheder

Sommerbuletur, 13-07-2015

Søndag d. 9. august: Sommerbuletur med ”Fyrholm”

Der har været et forrygende torskefiskeri på sundet i de seneste uger, husk at du har mulighed for at opleve dette på vores sommerbuletur med "Fyrholm"
Skipperen på Fyrholm er Lars Pryds, som er sundets
skrappeste til netop dette fiskeri.
Bulefiskeri om sommeren, må ikke sammenlignes med
vinterens pinsler i det kolde vejr. Her er der ofte godt
med fisk og det bliver da også til en del målere på de
rigtige dage. På vores tidligere sommerbuleture er der
blevet fanget rigtig mange torsk, med en del fisk mellem
5 og 10 kilo, samt flere ”målere”
Metoden er dog den samme som om vinteren, så husk det
tunge grej. Medbring dog også lidt lettere grejer hvis nu...
Det er en tur for de morgenfriske, idet fiskeriet er klart
bedst, først på dagen.
Fisketid 04.00 – 12.00
Der kan evt. overnattes på bådens dæk inden turen.
Pris: Senior 250,- Junior 150,-
20 pladser (God plads, idet vi har hele båden)
Mødetid ved båden senest 15. minutter før afgang.
Fyrholm ligger ved Lautrupkaj bag Svanemølleværket.
Turleder: Steen Lyngsø 22548185
OBS: I det udsendte turprogram står der at turen afholdes lørdag d. 8. august, men turen er siden blevet rykket til søndag d. 9. august.


Alle ISK nyheder