ISK nyheder

Skærpet indsats overfor afbud/udeblivelser, 18-10-2015

Skærpet indsats overfor afbud eller udeblivelse fra klubture

Vi har gennem de sidste par år, oplevet en stigning i antallet af medlemmer som melder fra i sidste øjeblik, eller simpelthen udebliver fra klubture eller arrangementer hvor de er tilmeldt.

Dette er selvfølgelig ikke acceptabelt, så nu har bestyrelsen besluttet skærpe indsatsen over for disse medlemmer og følge de regler som er beskrevet i turprogrammet og som er blevet godkendt af generalforsamlingen for flere år tilbage.

I overskriften for årets tureprogram står følgende:
Afbud senest 8 dage før turens afholdelse.
På ture, hvor klubben belastes økonomisk ved udeblivelse, skal der betales for turen.

Bestyrelsen vil fremover henholde sig til dette og de medlemmer som er udeblevet fra ture/arrangementer eller ikke har haft en særdeles god grund til et afbud, vil eller har allerede modtaget en indbetaling til dækning af turens pris. Dette er sket med virkning fra august måned.

Det skal tilføjes at man ikke kan deltage på andre ture/arrangementer før end det skyldige beløb er indbetalt.

Dette tiltag er selvfølgelig indført for at dække de udgifter som klubben påføres ved et afbud/udeblivelse.
Men en anden og ligeså vigtig årsag til dette, er også at et afbud i sidste øjeblik eller en udeblivelse, simpelthen er mangel på respekt for de personer som bruger mange timer på planlægning, indkøb, forberedelse og meget andet i forbindelse med årets mange klubture.


Alle ISK nyheder