ISK nyheder

Referat fra bestyrelsesmødet d. 14. januar, 22-01-2016

Referat fra bestyrelsesmødet i Ishøj Sportsfiskerklub d. 14. januar 2016.

Deltagere:
Steen Lyngsø
Kenn Kristensen
Robin Hoffmann
Rasmus Rye Petersen
Jacob Dreyer Pedersen

Afbud:
Jane Andersen
Peder Lichtenberg


1. Fastsættelse af endelig dagsorden.

Steen Lyngsø ønsker at tilføje et ekstra punkt på dagsordenen som omhandler indkøb af klubtøj.
Dette blev sat ind som punkt 8.

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.

Referatet blev godkendt.

3. Opfølgning fra tidligere møder.

- Vi har stadig intet hørt fra Strandparken vedrørende skiltningen ved St. Vejleå.
- Vi har intet hørt fra kommunen vedrørende regulering/bortskræmning af skarver i vores område. Vi ved dog at borgmesteren har hørt om dette fra vores kontaktperson, så der er gang i sagen.
- Der er sendt brev ud til de 40 medlemmer som vi mangler mail adresser på.
Der er kun 15 som har svaret tilbage!
Disse medlemmer må undvære information fra klubben, indtil de melder tilbage.
- Bådudvalget mangler stadig at udskifte næsehjulene på trailerne til alu-jollerne. Dette skal gøres snarest

Ellers er der ikke det store som ikke er blevet eller er ved at blive udført.

4. Meddelelser fra formanden.

ISK har holdt et møde med fiskeklubben A-Catch fra Hundige. Vi har i længere tid gået og talt forbi hinanden og har som vi har forstået det, haft forskellige meninger om betingelser for fiskeriet i Strandparken.
Vi inviterede derfor A-Catch til et møde i klubhuset og vi fandt hurtigt ud af, at vi egentlig var stort set enige om tingene. Vi blev enige om at vi sagtens kunne arbejde sammen om mange ting og det er noget som vi selvfølgelig vil gøre fremadrettet.
Endnu et bevis for at en dialog er meget bedre, end at gå og kigge lidt skævt til hinanden 

Der er blevet ansøgt om økonomisk støtte hos Sjællands Småbådsklub, til vores udsætninger af ørreder til april.
Der er også blevet ansøgt om en tilladelse hos Fiskeridirektoratet, til denne ekstraordinære udsætning, som fiskene fra Småbådsklubbens støtte jo er.

Så havde vi borgmesteren på kaffe nytårsdag, hvor han var inde til en hyggesludder og så vores flotte ny renoverede klubhus. Han var meget imponeret over den måde som vi behandlede vores klubhus på og over klubbens virke i det hele taget.

5. Meddelelser fra kasseren.

Jane var ikke med til mødet, men havde forinden meddelt, at det kører efter planen.
Økonomien er som forventet og årsregnskabet er klar til revision inde for kort tid.

6. Nyt fra udvalgene

Alle udvalg skulle udarbejde årsplan/ arbejdsplan for 2016, som blev præsenteret på mødet.
Åreplanerne, som skal betragtes som et arbejdsredskab for bestyrelsen, blev snakket i gennem og vil ikke blive lagt ud i referatet.

Der er i dette referat ikke punkter fra hvert udvalg, da vi venter med dette til næste møde.

7. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen blev planlagt og der vil blive udsendt indkaldelse i uge 5.
Steen er ansvarlig for indkøb af gavekort og pokaler til vinderne af årskonkurrencerne.

8. Klubtøj

Vi skal have lavet en ny portion klubtrøjer. Steen havde bestilt og medbragt flere modeller og størrelser, så vi kunne beslutte hvilke trøjer og hvilke farver vi ville have.
Der var enighed om hvad vi skulle have, så nu bliver der produceret et mindre antal trøjer med tryk, så vi kan bestille hjem efter dette.
De nye trøjer skal være klar til årets generalforsamling.

9. Kommende ture og arrangementer

Ture og arrangementer indtil næste bestyrelsesmøde blev gennemgået.
Der er ansvarlige på alle ture og der skulle være styr på det hele.

10. Eventuelt

Der var ikke det store under dette punkt, så det udviklede sig til en sludder om stort og småt

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 18. februar hvis der er indkommet forslag som skal behandles inden generalforsamlingen.
Hvis dette ikke er tilfældet, mødes bestyrelsen umiddelbart inden generalforsamlingen starter tirsdag d. 23. februar.Referent: Steen Lyngsø


Alle ISK nyheder