ISK nyheder

Familieturen til Simons PT, 07-09-2016

Lørdag d. 1. oktober: Familietur til Simons Put & Take

Vi gentager de sidste års store succes, nemlig familieturen til Simons P/T.
Vi har igen lejet hele søen, så det er kun ISK folk og deres familier, som er ved søen denne dag.

Vi starter fiskeriet kl. 07.00 og derefter kan man møde op når det passer

Denne dag er der også en konkurrence og der vil være præmier til de 3 største fisk fanget af henholdsvis juniorer, seniorer og pensionister.

Konkurrencen løber fra kl. 07.00 til kl. 13.00.
Kl.13.15 er der grillpølser til alle deltagere og efter spisningen
er der præmieuddeling.
Efter spisningen kan der fiskes resten af dagen, hvis man ønsker dette.

Pris: Senior 200,- Pensionister 150,- og Juniorer 50,-
Turleder: Juniorafdelingen

Tilmelding til Søren Christiansen på 61668826 eller på opslag i klubben


Alle ISK nyheder