ISK nyheder

Ordinær generalforsamling 2018, 30-01-2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
i Ishøj Sportsfiskerklub


Tirsdag d. 20. Februar 2018 Kl. 19.00
Klubhuset
Tangloppen 3
2635 Ishøj

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 11.

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab og fastsættelse af kontingent
4. Valg
5. Indkomne forslag
6. Eventuelt

Vedrørende punkt 4.
Kasserer : Jane Andersen (genopstiller) Bestyrelsesmedle : Peder Lichtenberg (genopstiller)
Bestyrelsesmedlem : Rasmus Rye Petersen (genopstiller)
Bestyrelsessuppleant : Flemming Eriksen (genopstiller) Bestyrelsessuppleant : Jacob Dreyer Pedersen (genopstiller ikke)
Bestyrelsen foreslår : Kevin Schmidt
Revisor : Martin Hubert (genopstiller)
Revisorsuppleant : Jan Dehli (genopstiller)

Vedrørende punkt 5.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i
henhold til § 13, være formanden i hænde senest d. 13. februar
2018, altså 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.


Ishøj Sportsfiskerklub
Steen Lyngsø, FormandAlle ISK nyheder