Seneste Nyheder

Så kom 2007 i gang., 02-01-2007

Så blev 2007 skudt i gang. Det bliver spændende at se hvad dette år vil bringe i Ishøj Sportsfiskerklub. Hvis der ses lidt tilbage på året som netop er afsluttet, så var det et år hvor der skete en masse i klubben. Vi kom på nettet med vores hjemmeside og den er efterhånden rigtig godt besøgt. Vi fik en del nye ting, bl.a. et par nye motorer til vores både og klubhusets inventar fik en lille ”overhaling”. Der blev afholdt en masse gode ture, med blandede fangster selvfølgelig, men stemningen og kammeratskabet fejlede aldrig noget. Der blev sat fisk ud, så der også er noget at fange i de kommende år og sådan kunne man blive ved. Vigtigst af alt er, at vi har en rigtig god klub, det er en blandet forsamling, men det sociale liv i og omkring ”Fiskerhytten”, det er bestemt helt i top. Her er alle velkomne.
Med hensyn til fiskeriet, så er 2006 også et år som overgår alt hvad vi tidligere har set. Der bliver fanget en masse store fisk af vores medlemmer og flere af dem, er da også helt i top i de store landsdækkende konkurrencer. Hvis man går ind under konkurrencer her på siden, så vil man under stillingen i NS48/ISK dysten, kunne se en stribe imponerende fisk. Nu drejer det hele jo sig ikke udelukkende om store fisk, der er mange medlemmer som hygger sig med fiskeriet i vores lokalområde. Her er det især St.Vejleå, som tiltrækker sig opmærksomheden. Forårets fiskeri efter de store aborrer, var bestemt ikke prangende. Der var ikke mange fisk inde og det var med bange anelser, at vi så frem mod efterårssæsonen. Men fiskeriet har dog heldigvis overrasket positivt, der har i lange perioder været godt med fisk inde og den magiske to kilos grænse, er da også allerede blevet overskredet. Men det er ikke kun fryd og gammen det hele. Her i de sidste dage af december, blev der fundet tre umarkerede ørrredgarn i fredningsbæltet, lige uden for åens udmunding. Det er meget sørgeligt, at en enkelt pengegrisk ”fritidsfisker” skal ødelægge en masse for mange. Tænk på hvad sådanne garn kan fange, ikke kun ørreder, men også de værdifulde store aborrer, som vi jo selv har lavet en frivillig fredning på!
Nå, men nu ser vi fremad mod det nye år. Der er mange tanker omkring klubbens videre udvikling og der vil helt sikkert ske nogle spændende ting i de kommende måneder. Mere om dette senere, hold øje med siden her, så kan du følge med i alt omkring Vestegnenes bedste fiskeklub.

Der lune temperaturer, som vi har i øjeblikket, sætter også sit præg på fiskeriet. Ude i Køge bugt er der et fornemt trollingfiskeri efter havørreder. Dagsfangster på tre til fem flotte blanke havørreder er ikke noget særsyn og der er beretninger om ture med ni og tolv fisk i båden! Det er ikke de helt store fisk som der bliver fanget, men fine fisk på et til tre kilo.
I St.Vejleå er der stadig et fint fiskeri, men stormvejret i de sidste par dage, med den dermed varierende vandstand, har dæmpet fiskeriet lidt. En tur til åen i dag, gav dog en syv-otte fisk med den største på 1,375 kilo, de blev alle taget på små skaller. Hvilken agn der er bedst på dagen svinger noget i øjeblikket. Den ene dag er det kun levende fjordrejer som aborrerne vil have og et par dage efter er det så skallerne det gælder!
Alle nyheder