Seneste Nyheder

Premierefiskeri i "Karret", 21-01-2007

Den. 16. januar blev årets havørredfiskeri, skudt igang i ”Karret”. Ca. 25 medlemmer var mødt op til premierefiskeriet, som blev indledt med morgenmad i klubhuset kl. 06.30. Inden lyset brød frem, havde de første fundet deres favoritpladser ude på ”campingen”, og årets første kast, blev spændt lagt ud over det mørke vand. Det skulle vise sig at det ikke blev et præmierefiskeri som vil gå over i historien, i hvert fald ikke hvis man ser på antallet af fangede fisk. I løbet af morgenen/formiddagen, blev det til fem havørreder blandt klubbens medlemmer. Den største vejede seks kilo, den blev fanget af Bjarne Andersen. På den modsatte side af ”Karret”, som jo er tilgængelig for alle, var der 25-30 fiskere i løbet af formiddagen, her blev der også landet ca. fem havørreder. I dagene efter d. 16, er der dagligt blevet fisket hernede af klubbens medlemmer, men det er ikke blevet til særlig mange fisk, der er kun blevet landet nogle få havørreder.
En af årsagerne til det dårlige fiskeri er helt sikkert det varme vejr og dermed varme vand. Vandtemperaturen ligger helt oppe på ca. 7 grader ude i bugten, så mange af de havørreder som har været oppe i St.Vejleå for at gyde, er sikkert stukket til havs allerede, for at frådse i tobis og sild.. Og de blanke fisk som plejer at trække ind mod det ferske vand, når temperaturen ude i det åbne vand falder, er selvfølgelig heller ikke kommet ind. En anden årsag er det meget blæsende vejr som vi har haft. Vandstanden har varieret utroligt meget, den ene dag har der manglet 90 cm. vand i havnen og den næste dag har vandstanden været 110 cm over normalen. Det påvirker selvfølgelig også fiskeriet i området. Nu må vi se hvordan fiskeriet udvikler sig i de kommende uger, det har før været sløjt på nuværende tidspunkt, men er så kommet igen efter en kuldeperiode, og det plejer fårst at være i løbet af februar at fiakeriet efter de blanke, for alvor begynder.

I St.Vejleå er der stadig et fint fiskeri efter aborerne. Her har den varierende vandstand selvfølgelig også påvirket fiskeriet, men for dem som er der på det rette tidspunkt, er der flotte fisk at fange. Den største aborre som der er sikre beretninger om på det sidste, er en superfisk på 1890 gram. Det er stadig fiskeriet med naturlig agn som der giver fisk. Det svinger fra dag til dag, om det er rejer eller småskaller der virker bedst.
På billedet er det Mads på 4 år, som stolt poserer med sin første storaborre. Det er en rigtig flot fisk på lige knapt 1500 gram, som blev taget på en lille levende skalle.


Alle nyheder