Seneste Nyheder

Tre aborrer over to kilo, 10-02-2008

Fiskeriet i St.Vejleå har været lidt atypisk gennem den sidste måneds tid. Der er ikke så mange aborrer i åen som der plejer at være på denne årstid, men de fisk som der trods alt bliver fanget, har haft en imponerende gennemsnitsvægt. I den sidste uge af januar måned blev der således fanget hele tre aborrer over de to kilo af klubbens medlemmer, en størrelse fisk som der ellers er meget langt i mellem. Benny Vilhelmsen lagde ud med en fisk på 2,05 kilo, et par dage senere var det Leif som fik en på 2,150 kilo og dagen efter slog Michael ”Dyv” til med endnu en imponerende aborre på 2,175 kilo. Der er desuden fanget en del fisk mellem 1,50 og 1,80 kilo. Det skal dog nævnes at fiskeriet ikke er nemt og der skal ofte kæmpes for fiskene. Den suværent bedste agn i den sidste måneds tid, har uden tvivl været levende fjordrejer. Der bliver også fanget fisk på jig og især ophængere har været gode, men husk på at dette skal fiskes meget langsomt hvis det skal være effektivt, og på denne måde undgår man også at fejlkroge alt for mange fisk!
Havørredfiskeriet i åen og ude i ”Karret” har været noget svingende. Nogle dage har der været fint med ørreder, mens der de følgende dage har været som støvsuget for fisk. Premieredagen d. 16. januar bød på mange fiskere, men desværre knap så mange fisk på land. Men allerede d. 20. januar var der igen fisk i ”Karret”, her blev der fanget ca. 10 fisk. Søren Christiansen fangede den største på 7,40 kilo, mens Michael Hansen fik to fine fisk på 6,60 og 5,60 kilo. Det gælder således om at ramme de rigtige dage og det er da også lykkedes for en del medlemmer, bla. havde Hans Henrik Christensen en god dag med tre flotte havørreder på land.
Hvad der er grunden til det noget atypiske fiskeri som vi har i St.Vejleå og ”Karret” i år, det er svært at sige. En af årsagerne er dog helt sikkert de utrolig mange skarv som vi har i området i år. Der er omkring 700-800 skarv som kommer til dette lille område hver dag og det er bestemt noget som påvirker fiskeriet. Tænk bare på at hver fugl spiser ca. 500 gram fisk hver eneste dag, en uhyggelig tanke! Det er et problem som vi også tager meget seriøst i ISK og prøver at få gjort noget ved. En anden årsag er måske det meget varme vintervejr og dermed også varme vand. Ude i bugten er der jo stadig en perfekt temperatur for fiskenes trivsel og da der også er meget føde til dem, så derfor er der måske ingen grund til at søge mod det ferskere vand. Trollingfiskerene har da også et fornemt fiskeri herude, i fredags var der en af klubbens trollingbåde som var en tur på bugten, de havde en fremragende dag med hele 13 blanke havørreder op til 3,20 kilo ombord.


Alle nyheder