Seneste Nyheder

Så kom der ørreder i vandet, 14-04-2008

Lørdag d. 12. april blev der igen sat havørreder ud ved St.Vejleå´s udmundning i Ishøj havn. De årlige udsætninger som har fundet sted i området hvert år siden 1993, har selvfølgelig haft en stor betydning for det fornemme fiskeri, som der findes i åen/havnen i dag. At det også påvirker trollingfiskeriet i Køge Bugt er der ingen tvivl om, så dette arbejde kommer således mange grupper af sportsfiskere til gode.
Udsætningerne startede som tidligere nævnt i 1993, hvor der blev udsat ca. 4.000 stk. havørreder i mundingen af St.Vejleå. Siden er der årligt udsat havørreder og antallet af fisk er steget løbende gennem årene, til det nuværende antal som er 15.300 stk., et antal som bliver fastsat af Danmarks Fiskeriundersøgelser. Disse fisk bliver financeret gennem fisketegnsmidlerne, så det må siges at vi for noget for vores penge her i den nordlige del af Køge bugt.
I de sidste fire år har vi dog haft mulighed for at udsætte nogle flere fisk gennem en ekstraordinær udsætning, som dog skal betales via egne midler. Dette er blevet muligt, idet Sjællands Småbådsfiskeklub har støttet denne ekstraordinære udsætning økonomisk med 10.000,00 kroner i 2005 og 2006 og med 15.000,00 kroner i både 2007 og 2008. Dette har medføt at der i 2008 er blevet udsat ca. 4.000 havørreder ekstra via SSK´s støtte.
Årets udsætning foregik i det dejligste forårsvejr. Fiskerikontrolen var mødt op for at se at det hele gik rigtigt til og de vejede og kontrollerede også nogle af fiskene. De var meget tilfredse med hvad de så og det var da også nogle flotte og særdeles friske fisk der blev sat ud. Det er det for øvrigt altid, når det er Thorkild som leverer. Der var masser af mad til de kære små i området, idet inderhavnen på det nærmeste var levende af mysis i disse dage, så der god grund til at høbe på at de klarer sig godt i den første tid. Nu må vi bare håbe at de undgår de mange skarv som der er bugten, så de kan vokse sig store og stærke til glæde for kyst- og trollingfiskerne.Alle nyheder