Seneste Nyheder

Rimterne lader vente på sig, 02-04-2009

Det kolde forår har gjort at rimterne ikke har indfundet sig på de normale pladser så tidligt i år, men de medlemmer som alligevel har forsøgt sig, er blevet belønnet med nogle underholdende bifangster. F.eks har Thoke og Ulrik selvfølgelig været på flere ture til "Tryggen", her er Thoke´s beretning:

I de sidste par weekender har Ulrik og jeg været i tryggevælde å for at se om rimterne er kommet. Det er de ikke endnu, men det kan ikke vare mange uger.
Selvom der ikke er nogen rimter har vi fået fisk på alle ture. Der har nemlig stadig været en del havørreder i åen, og det er blevet til 4 nedgængere ialt. Ulrik har klart gjort det bedst og har både fået de fleste og største. Det blev til 3 til Ulrik på hhv. 4,7 kg. 3,875 kg.
og 2,95 kg.
Jeg måtte nøjes med en lille fisk på 1,625 kg, samt en lille bækørred, som vist er en ret sjælden fangst i tryggevælde å.


Alle nyheder