Seneste Nyheder

Aborrerne er kommet, 19-10-2009

Så er aborren kommet til St.Vejleå. Gennem de sidste par uger har der været et stabilt aborrefiskeri i åen. Fiskeriet har svinget lidt fra dag til dag, men generelt set har fiskeriet været fint. Der har været flest aborrer i mellemstørrelsen, men der er da allerede blevet fanget et par kæmper af klubbens medlemmer.
Johnny Fisker lagde hårdt ud med en imponerende fisk på 2,10 kilo nogle dage inde i oktober, denne aborre lod sig overliste af en spinner.
Rene Stabell tilbragte stort set hele forrige weekend ved åen og det blev belønnet med fisken på billedet, en flot aborre på 2,050 kilo, denne fisk blev fanget på en lille skalle.
Hvis vi kan undgå det massive indtræk af skarv, som vi jo ellers har haft i de seneste sæsoner, så vil fiskeriet uden tvivl blive bedre i de kommende måneder, så det er bare med at komme ned til St.Vejleå og deltage i løjerne.

Husk på at det er en skrøbelig bestand som vi fisker på, så overhold de regler som der er for opslået for fiskeriet. Reglerne er vedtaget for at vi kan bevare vores unikke aborrefiskeri i fremtiden og ikke som nogle tror, for at genere lystfiskerne!
Der har desværre allerede været tilfælde hvor ”lystfiskere” har taget alt for mange aborrer med hjem. Derfor vil kontrollen bliver intensiveret i den kommende tid og klubben vil slå hårdt ned på de medlemmer eller dagkortfiskere som ikke overholder reglementet.
Der er også blevet startet op med aften- og natkontrollen i St.Vejleå og Karret, hvor der tidligere er blevet fisket med garn og lignende i de mørke timer.


Alle nyheder