Seneste Nyheder

Stortorsk til Per B., 29-02-2012

Fiskeriet på Øresund i denne vinter, har ikke været så ringe endda. Antalsmæssigt har det været det bedste år længe, men snitstørrelsen på fiskene har generelt været mindre, så der har været langt mellem ”målerne”, altså ægte vintertorsk på over de 10 kilo.

I uge 8 var Per B. Larsen med på Fredagsklubbens ugetur og her lavede han om tirsdagen noget af en triple.

Om mandagen blev der fisket i den nordlige del af Øresund, hvor der blev fanget en del torsk, men igen var det mest mindre fisk, med enkelte pænere på op til 9, 50 kilo i mellem.

Om tirsdagen besluttede skipperen på Sværd, Kim Knudsen, at dagens fiskeri skulle foregå længere sydpå, nemlig på pladserne omkring Hven, i et forsøg på at finde de store torsk.
Det lykkedes at finde fiskene, med et fint fiskeri til følge og der var bedre størrelse på fiskene.
Det blev denne dag til 4 målere ombord på Sværd og man må sige at Per B. kendte sin besøgelsestid, idet han på bare 1½ time fangede hele tre målere, nemlig tre flotte torsk på 11,20 – 12,30 og 16,40 kilo.


Alle nyheder