Seneste Nyheder

Oprydningsdagen 2012, 04-05-2012Søndag 15. april blev der afholdt oprydningsdag i åen.
Da der allerede ved morgenmaden kl ca. 08.00 var mødt adskillige personer op,udvidede vi lynhurtigt oprydningen til også at omfatte både campingpladsen, Jægersøen samt klubbens udendørs områder.

Vi delte os op i hold så vi fik ryddet op alle steder samtidigt.

Et lille, men stærkt hold tog sig af campingen og fyldte hurtigt 1½ sæk med affald langs kanten rundt om pladsen.
Et større hold bestående af pensionister, knoklede det meste af formiddagen langs kanten til Jægersøen og omliggende område, og fik fyldt adskillige sække med skrald.

10-12 mand blev sendt i åen med Smukke og Peder som ledere for 1 land og 1 vand hold.
Alubåden blev søsat i åen, og med en besætning på 1 til 5 mand, blev der trukket vod, renset op langs kanter, og hevet alle mulige ting og sager op af åen. Bådfolket kæmpede dagen lang med at få fjernet det, der ikke kunne fanges fra landsiden. Der blev landsat tropper langs modsatte bred, som fyldte sæk efter sæk med affald, og flere gange blev båden tømt af.

Langs bredden af åen og i waders-dybde blev der også fjernet sæk efter sæk, og slusen blev ryddet for siv , stammer mm. så der igen er fri gennemstrømning.
Klubhusets ydre områder fik også den store overhaling, og der blev fejet,pustet og støvsuget blade til den store guldmedalje. Brænde blev savet og stavlet, buske blev ryddet, overvågningskameraer blev pudset og meget meget mere.

Vi afsluttede dagen arbejde med en gang grill til frokost, hvor der blev sludret om nogle af de underlige ting der var blevet samlet sammen.

Resultat :
Ca. 50 sække med affald:
Alm. Skrald, dåser, flasker, poser, bolde til enhver form for spil, fra bordtennis til basket, paller, sutter nok til en større børnehave, en skraldespand på hjul, spinnere, jigs, og andet grej fra bitte små til 90 grams blink, og en ble med indhold !

Der skal lyde en kæmpe TAK !!! fra betyrelsen til de der kom, sled og slæbte.

På bestyrelsens vegne Søren.


Alle nyheder