Seneste Nyheder

P/T klubaften, 22-09-2014Tirsdag d. 16/9 havde vi besøg af Michael Pedersen i klubben. Michael er en meget erfaren p&t fisker med over 30 års erfaring indenfor p&t fiskeri.

Specielt Simons Put and Take har han et nært forhold til og kender indgående.

Michael startede med at fortælle lidt om sig selv og sin baggrund indenfor p&t fiskeri og der var ingen tvivl om at han er en erfaren herre indenfor området. Han har været med fra før "Powerbait" og har forsøgt sig med alle former for p&t fiskeri.

En del af de fremmødte havde den opfattelse at p&t fiskeri kun krævede en enkelt stang og en lille grejboks. Michael fortalte at han for det meste havde ihverttilfælde 3 stænger med og en pæn mængde grej.
Man kan sagtens klare sig med mindre, men man skal være forberedt på enhver situation og på at fiskeriet ændre sig i løbet af dagen.

Der blev diskuteret powerbait kontra andre ligende produkter og ikke mindst farvevalg. Her kan jeg fortælle at rød ikke er en af de farver Michael har i sit powerbait arsenal.

Vi blev taget hele vejen rundt fra valg af bombardaflåd og fluer, til gennemløbere mm. Kontrastfarver på både gennemløbere, men også i forbindelse med powerbait, kan være et godt valg.
Michael gennemgik også den store sø hos Simons Put and Take og fortalte om valg af pladser og hvad der virkede bedst hvornår.
Der var mange spørgsmål fra i fremmødte og Michael svarede beredvilligt på alle spørgsmål.

Jeg vil ikke røbe alle Michaels fif her, men jeg vil tror at de fremmødte ISK`ere, alt andet lige, fanger mere en gennemsnittet på den kommende familietur til Simons Put and Take.

Tak til Michael for et rigtig godt og udbytterigt foredrag og tak til de fremmødte medlemmer for en hyggelig stemning og stor spørgelyst.

Knæk og bræk
/Rasmus Rye


Alle nyheder