Hvem er ISK?

Ishøj Sportsfiskerklub har siden sin start for ca. 30 år siden, udviklet sig til en af de største og mest aktive lystfiskerklubber på Københavns vestegn.

Vi har idag en stor og aktiv medlemskreds, som udøver stort set alle fiskeformer. Vores aktiviteter er selvfølgelig koncentreret i lokalområdet, som byder på noget fantastisk fiskevand. I dette område er der en utrolig fiskerigdom og mange fiskeformer kan dyrkes. Havørredfiskeriet er rigtig godt i de kolde måneder, dette skyldes ikke mindst de store udsætninger, som Ishøj Sportsfiskerklub har stået for igennem de sidste mange år.

Medefiskerne har også fremragende muligheder i området og dem der holder af fiskeriet efter fine brakvandsaborre, går ikke forgæves her. Klubbens største aktiv, nemlig St.Vejleå, ligger lige uden for klubhusets dør, og byder på landets bedste fiskeri efter store aborrer. Igennem de sidste år, har det såkaldte specimenfiskeri, et fiskeri hvor man går efter de store eksemplarer i en bestemt art, f.eks. karper,suder, gedder, sandart m.fl., blevet meget populært over hele landet. Her er Ishøj Sportsfiskerklub også med helt fremme, og flere af landets mest fremgangsrige "specimenfiskere", er medlemmer i klubben.

Ude i Køge Bugt, fiskes der efter torsk, havørreder og i sæsonen hornfisk. Der er efterhånden en hel del medlemmer som har anskaffet sig en båd til dette fiskeri, men det kan også dyrkes fra klubbens trollingbåd, som ligger ved flydebroen i klubbens baghave. Båden er fuldt udstyret til trolling med downriggere, ekkolod m.m. og kan gratis benyttes af klubbens medlemmer. Det er også muligt at låne klubbens to veludstyrede aluminiums joller, som er udstyret med både påhængs- og elmotor. Jollerne står klar på autotrailere og er klar til at køre på eventyr.

Vores klubhus, som er udgangspunkt for de fleste aktiviteter i klubben, er nok det bedst beliggende i landet. Det ligger direkte ud til fiskevandet. Alle medlemmer kan erhverve sig en nøgle til klubhuset og derefter benytte sig af faciliteterne i det. Det kan være til kaffebrygning, toiletbesøg eller bare til at få varmen og en hyggesludder, under fiskeriet i den kolde årstid. Klubhuset er også omdrejningspunkt for det store sociale liv, der er i Ishøj Sportsfiskerklub. Der er dagligt medlemmer hernede og der bliver holdt en del spontane fællesarrangementer.

Klubben arrangerer hvert år en stor sommerfest og den traditionelle julefrokost. Udover fisketure i lokalområdet, arrangerer vi også ture til andre fiskevande. Det er f.eks. havture på Øresund og Kattegat, søture til de sjællandske søer , ture til Put/Take vande og kystture til de sjællandske kyster. Alle ture og de andre aktiviteter der foregår i klubben, samt nyheder, kan der læses om på vores hjemmeside eller i de nyhedsbreve som udsendes til medlemmerne efter behov.

Seniorafdelingen mødes i klubhuset tirsdag aften. Mange fisketure bliver planlagt her, og der udveksles erfaringer og måske kommer der et ”hemmeligt” tip for dagen. I vinterhalvåret vil der også være foredrag eller video/lysbilledbilledeforevisning fra gæstende eksperter.

Vi har også en stor pensionistafdeling, og pensionist er man hos os hvis man er efterlønsmodtager, førtids-, invalide- eller folkepensionist. Man mødes onsdag formiddag, fisker og hygger sig med fiskehistorier. Der lægges stor vægt på det hyggelige samvær i denne afdeling. Denne afdeling planlægger også en hel del hverdags ture på Øresund, samt bl.a. ture til Sverige.

I Ishøj Sportsfiskerklub har vi en særdeles aktiv junior afdeling. Der er faste klubaftener, hvor der er bindes fluer, bygges fangstnet, males blink og pirke, laves flåd og meget mere. Der er selvfølgelig også en masse fisketure i denne afdeling, så der er masser af aktiviteter for vores aktive juniorer.
Vi optager juniormedlemmer fra de er 12 år. De kan naturligvis deltage i klubbens øvrige arrangementer på lige fod med seniorerne og klubben giver tilskud til de juniorer som deltager på de almindelige klubture.

Vi har en del løbende konkurrencer i Ishøj Sportsfiskerklub og hvert år kårer vi en vinder i ”ÅRETS FISKER” , ”KLUBMESTEREN” og ”MEDEMESTEREN” Nogle konkurrencer som giver en masse aktivitet i klubben gennem hele kalenderåret.