Privatlivspolitik Ishøj Sportsfiskerklub

I Ishøj Sportsfiskerklubs privatlivspolitik kan du få nærmere information om, hvordan vi håndterer persondata, og på hvilket grundlag dette sker.

I privatlivspolitikken gives der desuden information om, hvilke særlige rettigheder du som registreret har i forhold til behandlingen af dine persondata.

Hvad bruges dine persondata til?

Dine persondata behandles som led i Ishøj Sportsfiskerklubs varetagelse af sine opgaver som forening til følgende formål:

Registrering i foreningens medlemsarkiv

Adressering af udsendt post

Opkrævning af kontingent og øvrige administrative aktiviteter

Oversigter på hjemmeside og opslag vedrørende resultater/stillinger i konkurrencer

Gravering af pokaler

Booking af både og ved deltagelse på klubture

Ved indsendelse af billeder eller ved deltagelse i foreningens aktiviteter, skal du være indforstået med, at fotos af dig kan anvendes på hjemmesiden, på klubbens Facebook side og ved andre foreningsaktiviteter.

Er der andre modtagere af dine oplysninger?

Ja, Ishøj Sportsfiskerklub fremsender vores medlemsliste til Ishøj kommune, i forbindelse med ansøgningen om det årlige kommunale deltagertilskud, som gives til kommunens foreninger.

Ishøj Sportsfiskerklub kan videregive persondata til organisationer, sammenslutninger eller lignende hvor vi er medlem. Dette kan f.eks. være til SU.

Ishøj Sportsfiskerklub kan også i nogle tilfælde videregive dine persondata til vores samarbejdspartnere. Det kan være ved trykning af medlemskort eller lignende opgaver.

For medlemmer der figurerer på pokaler, vandrepokaler eller lign. videregives kun de for opgaven nødvendige oplysninger til den gravør, der udfører opgaven.

Hvor længe opbevarer vi dine persondata?

Ishøj Sportsfiskerklub opbevarer og behandler kun dine persondata, så længe det er nødvendigt i forhold til det fastsatte formål med behandlingen.

Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, vil dine persondata blive slettet fra vores medlemsliste/arkiv.

Nogle oplysninger vil historisk kunne findes på klubbens hjemmeside, hvor de kan være omtalt eller afbilledet i forbindelse med turberetninger, fangstrapporter, klubrekorder eller lignende.

Sikkerhed

Vær opmærksom på, at fremsendelse af almindelig e-mail til Ishøj Sportsfiskerklub ikke sker krypteret.

Henvendelse via mail til foreningen vil ikke blive gemt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Ishøj Sportsfiskerklubs behandling af oplysninger om dig.  Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, ligesom du har ret til at anmode om at få rettet urigtige oplysninger. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger.

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine persondata herunder fx udøvelsen af dine rettigheder, er du meget velkommen til at kontakte Ishøj Sportsfiskerklub. Der henvises i den forbindelse til kontaktoplysningerne nedenfor.

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Ishøj Sportsfiskerklub er dataansvarlig – hvordan kontakter du os?

Ishøj Sportsfiskerklub er dataansvarlig for behandling af dine oplysninger. Hvis du ønsker at kontakte Ishøj Sportsfiskerklub i forbindelse med vores rolle som dataansvarlig eller at gøre brug af dine rettigheder som registreret, kan det ske ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor:

Ishøj Sportsfiskerklub

Tangloppen 3.

2635 Ishøj

E-mail: formand@ishojsportsfiskerklub.dk

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Du er også velkommen til at kontakte vores ”databeskyttelsesrådgiver” (formanden), hvis du ønsker vejledning om dine rettigheder i forhold til vores behandling af dine persondata, eller hvis du har øvrige spørgsmål til vores databehandling.

Du kan kontakte Ishøj Sportsfiskerklubs formand ved hjælp af ovenstående oplysninger.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, sletter vi dine personoplysninger, når vi er forpligtet til det.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.