Det er tilladt at fiske hvis:
-Du er under 16 år og har postadresse i Høje-Taastrup Kommune eller
-Du kan fremvise gyldigt medlemskort fra ISK og gyldigt stats fisketegn.

Reglement:

-Alle fisk skal genudsættes C&R
-Det er ikke tilladt at bruge keep-net
-Der må ikke fiskes i/fra det røde afmærkede område
-Der må maks. fiske 6 fiskere i søen af gangen
-Der må kun fiskes med 1 stang og maks.1 krog på linen. Kun enkelt kroge er tilladt
-Spinnefiskeri, aktiv bombada og fluefiskeri mm. er ikke tilladt. Der må kun medefiskes i søen
-Det er ikke tilladt at fiske hele natten, men der må gerne fiskes 2 timer efter solnedgang og 2 timer før solopgang
-Det er et krav, at medtage en affaldspose, som er synlig, til bortskaffelse af affald
-Campering, og opsætning af telt el. bivvy er ikke tilladt
-Bål er ikke tilladt i området
-Der må ikke graves efter orme i området
-Medlemmer af Ishøj Sportfiskerklub, kontrollanter eller Driftsbyens medarbejdere, har til enhver tid ret til at
kontrollere om fiskere kan fremvise gyldigt medlemskort eller relevant bopælsbevis
-Det er tilladt at parkere på gruset ved før bommen. Der må maks. holde 3 biler. Alternativt henvises der til
Skytteklubbens parkering, eller den store parkering ved grusvejens begyndelse
-Fiskeri med garn eller ruse er forbudt
-Hunde skal holdes i snor. Træning i hundesvømning må kun foregå indenfor det området markeret med rød, og
hvis det ikke er til gene for fiskeriet.

I samarbejde med Driftsbyen HTK står Ishøj Sportsfiskerklub (ISK) for opretholdelse og regulering af fiskebestand
og ordensreglement, omkring Lille Pile sø fiskesø. Ved spørgsmål kan Ishøj Sportsfiskerklub
kontaktes på https://ishojsportsfiskerklub.dk/. eller Kevin Smidt på mail 2660kevin@gmail.com

Ulovligt fiskeri eller uhensigtsmæssigt brug af området vil blive rapporteret til politiet eller fiskerikontrollen, hvilket
kan resultere i en bøde. Det er dit eget ansvar at gøre dig bekendt med ovenstående regler.

Fiskereglement og kort over lille Pilesø kan downloades ved at trykke HER! 

 

GB: Illegal fishing will be reported to the police, or the fishing authorities, which may result in a fine. It is your ownresponsibility, regardless of nationality to familiarize yourself with the with the above rules.
DE. Illegale Fischerei wird der Polizei oder den Fischereibehörden gemeldet, was zu einer Geldstrafe führen kann.
Es liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, sich unabhängig von der Nationalität mit den oben genannten Regeln
vertraut zu machen.
PL: Nielegalne połowy zostaną zgłoszone policji lub organom ds. Rybołówstwa, co może skutkować grzywną. Twoim
obowiązkiem, niezależnie od narodowości, jest zapoznanie się z powyższymi zasadami.
CZ.: Nezákonný rybolov bude oznámen policii nebo orgánům rybolovu, což může vést k pokutě. Je na vaší vlastní
odpovědnosti, bez ohledu na státní příslušnost, seznámit se s výše uvedenými pravidly.
RU:Pescuitul ilegal va fi raportat poliției sau autorităților de pescuit, ceea ce poate duce la o amendă. Este respons
abilitatea dvs., indiferent de naționalitate, să vă familiarizați cu regulile de mai sus.
LT:Apie neteisėtą žvejybą bus pranešta policijai arba žvejybos administracijai, o tai gali užtraukti baudą. Susipažinti
su taisyklėmis, kurias galite rasti žemiau esančioje nuorodoje, jūs esate atsakingi patys.