Turprogram junior

Her er Ishøj Sportsfiskerklubs juniortilbud med ture og arrangementer for året 2022

Har man rettelser til turprogrammet, bedes det hurtigst muligt informeres til Mark Nedergaard på understående mail.

mail.: nedergaardmark@gmail.com

Ønsker du at deltage i et eller flere af disse tilbud, så kan du tilmelde dig til turansvarlig på:
formand.isk@gmail.com eller kontakte turlederen for at blive skrevet på turen.
Der vil også blive ophængt en turliste i klubhuset i ugerne før turen, hvor man kan skrive sig på, hvis der er flere ledige pladser.
Afbud senest 8 dage før turens afholdelse.

På ture, hvor klubben belastes økonomisk ved udeblivelse eller afbud, skal der betales for turen, hvis der meldes afbud senere end 8 dage før turens afholdelse

VIGTIGT: Husk at opgive et telefonnummer hvor vi kan træffe dig i tilfælde af ændringer eller aflysning.
Hvis der er spørgsmål om selve turen, grej m.m. er der på næsten alle ture en turansvarlig, som kan svare på dine spørgsmål.

Kom og sig ”Godt Nytår” og hent dit medlemskort.

Vi starter klubaften en time tidligere, og det er denne dag muligt at få udleveret sit medlemskort (forudsat at man har betalt sit kontingent)

Efter kl 20 fortsætter almindelig klubaften