Alujolle Rap

Båden er en Linder 440 som står klar på en Brenderup trailer. Der er en 4 HK Mariner (4 takt) påhængsmotor, samt en elmotor som kan benyttes på denne båd. Desuden er der stangholdere og det nødvendige sikkerhedsudstyr, så det er bare at sætte traileren bag på bilen og så kan der fiskes hvor man har lyst.

Jollen kan f.eks. bruges til geddefiskeriet på de sydsjællandske fjorde og bugter, kystnært dørge- eller kastefiskeri efter havørreder, til fiskeri på søer, ja, mulighederne er ganske enkelt rigtig mange med denne båd.

OBS: Motoren bruger ren 95 oktan blyfri benzin. (altså ingen olie i benzinen)

 • Alujollen RAP kan bestilles i op til syv sammenhængende dage.
 • Båden reserveres i booking mappen i klubhuset.
 • Alu-jollen er gratis at benytte.
 • Brugeren skal have deltaget i et ”bådkursus” inden alu-jollen kan benyttes.
 • Der henvises til aktiviteter eller ISK nyheder, hvis datoen for det næste ”bådkursus” ønskes.

Reglement for brug af Alu-jolle på trailer.

Jollen må kun benyttes efter forudgåenede bestilling.

 • Udlånsperioden er max. 7 døgn.
 • Værktøjskassen med medfølgende papirer, skal altid medbringes ved brug.
 • Lad være med at bakke traileren helt ned i vandet ved søsætning, vand og mekaniske dele er altid en dårlig kombination.
 • Fiskeri fra klubbens båd, må selvfølgelig kun foregå i vande, hvor man har tilladelse til at fiske.
 • Respekter de gældende regler for adgang til vandet, husk at du repræsenterer ISK når du sejler i klubbens båd. Spørg altid om lov inden du sætter båden i vandet hvis du er i tvivl og betal altid havneafgiften hvis der er krav om dette.
 • Nummerpladebommen skal altid være låst inde i bilen, når traileren står parkeret under fiskeri.
 • Traileren skal skal ligeledes altid være aflåst når den står parkeret.
 • Logbogen som er i klubben, skal altid udfyldes inden båden forlader klubbens område og selvfølgelig igen ved aflevering. Evt. fejl og mangler skal meddeles straks.
 • Ved aflevering placeres båden rengjort og aflåst på sin plads.
 • Når båden trailes må der ikke ligge motorer, batterier, agntønder eller andre tunge ting i båden, da de går i stykker af det.
 • Hvis ovennævnte regler ikke overholdes ved brug af Alu-jollen, så vil man blive gjort erstatningsansvarlig over for ISK ved evt. skader eller lignende.

Er du ikke medlem

Hvorfor være medlem af Ishøj Sportsfiskerklub?

LÆS MERE HER