Børne attester:
I overensstemmelse med de gældende regler og krav fra kommunen har ISK indhentet børne attester på alle vore juniorledere og juniormedhjælpere.

Opførsel:
Internt i junior afdelingen forventer vi at juniorerne opfører sig ordentligt og respekterer hinanden. Når vi er ’ude’ repræsenterer vi ISK og opfører os naturligvis ordentligt, som forventet af medlemmer af en stor klub som ISK.

Alder:
Vi har en aldersgrænse fra 10 til 18 år, men da alder, modenhed og fiskefærdigheder ikke altid følges ad, har vi i ganske få tilfælde lavet undtagelser og inviteret juniorer med, der har været yngre. Men det er dog ene og alene juniorlederne, der vurderer om den nedre aldersgrænse, kan fraviges i særlige tilfælde.

Kontingent:
Juniorkontingent er klubbens laveste kontingent og kan ses under punktet Bliv medlem på hjemmesidens forside. En god ide var måske at overveje et familiemedlemskab. Som nyt medlem er man velkommen til at deltage på vore klubaftner et par gange eller 3, før man skal betale kontingent.

Kørsel:
På flere af vore ture en det nødvendigt med kørsel. I det omfang det er muligt kører lederne, men forældre kørsel kan blive nødvendigt for at kunne gennemføre nogle ture.
Junior afdelingen kan kun i særlige tilfælde tilbyde at betale for benzin / transport.

Øl og røg:
Det gælder for alle, at rygning er strengt forbudt i klubhuset.
For juniorer og ledere gælder det, at øl og spiritus ikke er tilladt til junior-arrangementer. På klubture hvor juniorerne deltager som gruppe, gælder samme regler, dog gælder dette ikke for klubbens øvrige medlemmer.

Facebook:
Som junior inviteres man med i en facebook-gruppe, hvor kun ledere og juniorer kan blive medlemmer. Her informeres løbende om aktiviteter, og der kan udveksles tips, triks, billeder og sjov og ballade. På denne gruppe oprettes alle ture og arrangementer som begivenheder, hvor juniorerne og lederne skal melde sig på eller fra.

Forældre kan deltage i en anden facebook-gruppe, hvor kun ledere, nogle medlemmer af ISK’s bestyrelse, samt forældre kan deltage. Her bliver løbende informeret om de tiltag vi har igang, og der informeres om ture, aflysninger, kagebagning, kørsel mm.

Hvad er godt at huske:
På klubaftner er det vigtigt man møder op i tøj der kan tåle at blive brugt. Det er ikke usandsynlig at vi skal bruge både maling, lak, olier og andet der kan skade tøjet. Yderligere vil vi i de lyse perioder opholde os udendørs så meget som muligt, så fornuftigt og varmt tøj er vigtigt.
På fisketure gælder det om at have fornuftigt fodtøj på.
( her er gummisko ikke velegnet ). Vandtæt overtøj, kasket, hue, vanter og sokker kan redde mange fisketure fra at blive en kort fornøjelse.

Mad og drikke er altid godt at have med på længere ture.

• Kasket og solbriller er altid godt at have med, og ved fluefiskeri betragtes det som ’sikkerhedsudstyr’.

• Som udgangspunkt bruger juniorerne deres eget fiskegrej på turene, dog kan vi lave ture hvor specielt grej kan lånes. Vi har til juniorerne fået foræret en masse godt grej, der kan lånes ud på ture, så alle kan være med.

• Småting som saks, fisketang, svirvler, kroge, perler, og line er altid godt at medbringe på alle fisketure.

ISK tøj:
ISK har klubtøj der kan købes af alle.

Juniorledere

Kevin Schmidt
Ture og klubaftener
Bestyrelsesansvarlig
Administration
Speciale: karpe og stør

Kaspar Lohse
Ture og klubaftener
Forældre ansvarlig
Speciale : Allround fiskeri og grejfremstilling