Ishøj Sportsfiskerklub har en samarbejdsaftale med Sorø lystfiskerforening, som gør at vi kan fiske i Sorø sø, Pedersborg sø og Tuel sø. Der kan fiskes fra både land og fra båd. Hvis der fiskes fra båd, kræver det selvfølgelig at man har reserveret en båd i forvejen, se nærmere omkring dette nedenfor. Husk medlemskortet, idet det skal bruges som dokumentation for medlemskab, hvis der kommer kontrol.

Reservering af båd:
Hvis man som ISK medlem ønsker at fiske fra båd i en af søerne, kan man booke en båd på følgende måde:

gå ind på booking på Sorøs hjemmeside: https://selvbetjening.winkas.net/login.asp?wkid=7317&navid=1

Brugernavn: ishoej, kodeord: steen

En båd kan maksimalt reserveres 24 timer ad gangen, dog ligger der 2 både ved klubhuset, 1 i Feldskoven på Frederiksberg i Sorø sø og 1 i Tuel Sø som kan reserveres op til 72 timer.
Disse både bruges ved karpefiskeri.

Nøgler til bådene:
Nøgle hentes i Ishøj klubhus, og returneres samme sted. Der kan også købes en personlig nøgle ved at kontakte Sorø’s bestyrelse.

Vigtigt
Læs altid opslag med vejledninger og regler i nøgleskabene ved søerne.
Sorø har indført et regelsæt for hjemtagning af rovfisk, så hver fisker højst må hjemtage.
2 sandarter – alle over 70 cm skal genudsættes
2 gedder – alle over 80 cm skal genudsættes
5 aborrer – alle over 35 cm skal genudsættes
Der er målebånd i alle bådene.

Stangholdere i bådene
Der er monteret stangholdere i foreningens både. Der er tale om Berkley’s “Rod Holder”, som kan købes i velassorterede grejforretninger. Den fås i to typer: “Berkley Quick Set” og “Berkley Trolling”, og de passer begge i beslagene. Beslagene er fastmonteret, så man skal kun medbringe selve stangholderne, når der skal fiskes.

Øvrige regler
Brug af elmotor er tilladt.
Ryd venligst båden for alt affald efter endt brug.
Det er et lovkrav, at bådføreren har ansvar for, at der er godkendte redningsveste til alle i båden, og at personer over 18 år har gyldigt fisketegn.
Af hensyn til fortøjningerne skal årer og anker ligge i båden.
Al sejlads sker på eget ansvar.

Bådene bedes efterladt i minimum samme, og gerne bedre stand, end du ønsker at modtage dem i.
Skader og mangler bedes straks meldt til Ole Meier, 57804881


SORØ SØ
Ser man på landkortet fra 1770, ser Sorø næsten ud til at være en ø, omsluttet af vand. Det var det faktisk også i cisterciensermunkenes tid, hvor der kun var en indfaldsvej til den lille købstad vandmængderne omkring “øen” blev bl.a. brugt til at drive en lille vandmølle. Vandstanden er blevet kunstigt påvirket siden da, og veje anlagt, således at Sorø sø nu er adskilt fra de øvrige to søer. Her omkring færdedes digteren B.S. Ingemann, og den kunstige ø, som er opkaldt efter ham, ses stadig ved Akademihaven.

Akademihaven, parken ved den berømte skole, fremtræder stadig tidløs, magisk og fuld af fordums stemning. Man kan næsten se for sig, hvordan fine herrer slentrede ad grusstien, svingende med den ny polerede ibenholtsstok, mens mallerne – sådan nogle levede faktisk naturligt i de lokale søer – smaskede i sivbræmmerne. De op til 100 kilo store maller er i dag uddøde, men andre fiskearter lever og trives i Sorø søs vand. Ikke kun fredfisk og gedder, men også den klassiske karpe, indført af samme munke for hundreder af år siden, dengang ment som en velegnet spisefisk. I dag har især aborren og sandarten overtaget pladserne øverst på spisekortet. Og ålen huserer stadig langs bredderne om sommeren, et eftertragtet bytte for lystfiskeren, som ønsker kulinariske oplevelser.

Gælder det trofæfisk, er der i tiden meget fokus på karperne i Sorø sø, som har en gennemsnitsvægt på ca. 10 kilo. Der er fanget karper over 15 kilo, så mon ikke der er endnu større fisk i Sorø sø.

Søens overflade udgør 210 hektar, største dybde er 12,8 meter, og middeldybden er 5,0 meter. Der er ca. 9 km. rundt ad stien langs bredden. Kort sagt er der mere end rigeligt at komme efter, når man som lystfisker og naturmenneske færdes omkring søen. Skulle de lunefulde, skællede væsner brillere ved deres manglende bidelyst, kan man nyde suset i sivene, raslen i bøgebladene, og vandets klukken mod bro eller båd. Sorø Lystfiskerforenings klubhus ligger direkte ved søbredden, for enden af Frederiksvej ved de øvrige søsportsklubber.

Foreningens både
Ved klubhuset, Frederiksvej 37, – her skal biler parkeres på pladsen ved Sorø Fritidscenter og ikke på søstien foran klubhuset. Der ligger også to både i Feldskoven på Frederiksberg, her kan du parkere i skovkanten lige efter Feldskovvej 24, så er der 50 meter til bådebroen.
Foreningen råder over 10 robåde i Sorø Sø. 3 af disse robåde kan bookes i 72 timer af gangen, mens de 7 andre ikke må bruges som “standby” båd til karpefiskeri. Der ligger 2 “72 timers” både ved SLF’s klubhus og 1 i “Andebugten”.

 1. Kørselsvejledning – Til foreningens klubhus/både (fra motorvejen) – Vis på kort
 2. Drej fra ved Frakørsel nr. 37 ca. 600 m
 3. Drej til højre ad Elmebjergvej ca. 600 m
 4. Følg den 2. vej i Rundkørslen ca. 60 m
 5. Følg Nordmarksvej ca. 1,8 km
 6. Drej til højre ad Ringstedvej ca. 400 m
 7. Drej til venstre ad Alleen ca. 400 m
 8. Drej til højre ad Frederiksvej ca. 300 m

PEDERSBORG SØ
Denne mindre sø opstod ved bygning af en dæmning tværs gennem den del af Sorø sø, som i gammel tid rammende blev kaldt “Smalsøen”. Herigennem skabtes en udfaldsvej mod vest i retning af Slagelse. Det beskrives, at “I Begyndelsen af dette århundrede kunde Fiskere sejle under Kongebroen ind i Pedersborg Søe…”. Senere blev denne rende tørlagt, og resultatet blev blandt andet en sø på 14,3 hektar, med en vanddybde på gennemsnitligt 3 meter og største dybde i den nordlige ende på 5,7 meter

Søen rummer både rovfisk og fredfisk. Fiskebestanden har haft det svært, da søen flere gange, senest i 1955, har været ramt af omfattende bundvendinger. Men nu trives gedde, sandart, ål og karpe igen, og for lystfiskere er søen således ganske interessant. Aborren er dog aldrig helt kommet igen, og eksemplarer ses sjældent over 300 gram.

I de seneste år er søen blevet kendt for sine store karper, og SLF værner om bestanden, hvoraf der ofte fanges fisk på mellem 11 og 14 kg. Bemærk særlige regler for karpefiskeri andetsteds.

Foreningens både
2 både ved kirken. 1 båd ved Campingpladsen på Udbyhøjvej, men her må der ikke parkeres. Brug i stedet parkeringspladsen på Kongebroen. Disse måbruges til ”standby” både i 24 timer.

 1. Kørselsvejledning – Til P-plads ved Kongebroen (fra motorvejen) – Vis på kort
 2. Drej fra ved Frakørsel nr. 37 ca. 600 m
 3. Drej til højre ad Elmebjergvej ca. 600 m
 4. Følg den 2. vej i Rundkørslen ca. 60 m
 5. Følg Nordmarksvej ca. 1,8 km
 6. Drej til højre ad Ringstedvej ca. 400 m
 7. Fortsæt ligeud ad Slagelsevej ca. 900 m
 8. Drej til højre ind til P-plads

TUEL SØ
Denne sø ligger lavere en de øvrige, og afvander derfor et stort område omkring Sorø. Tuel søs vandspejl har endda været over en meter højere end det nuværende, således er Tuel søs overflade efter flere sænkninger nu ca. 189,5 hektar, og største dybde findes ved Storenæs på nordsiden, 18,1 meter. Tuel sø er relativt dyb med bratte skrænter langs bredden, og flere steder er der 10 meter dybt kun ca. 30 meter fra bredden.

I de gamle dage udlagdes her krebseruser af de lokale præster, nu er krebsen blot en myte her, lige som den sagnomspundne malle, der skal have huseret i søen indtil midten af 1700-tallet. Tuel søs dybe og kølige vand og stenede bund betyder gode livsbetingelser navnlig for sandarten, der blev introduceret i 1908-12, og som i de senere år har været den mest talrige rovfisk i søen. Lystfiskere fortæller historier om meget store gedder, som en sjælden gang dukker op af dybet, griber en kroget 1 kilos sandart, for derefter at synke tilbage i det uklare vand. Selve sø bassinet er ca. 12-14 meter dybt, og mange små, stenede banker stiger op fra søbunden til få meter under overfladen. Forholdene umuliggør fiskeri langs store strækninger rundt om søen, hvorfor der primært fiskes fra båd.

Foreningen råder over 7 robåde i Tuel Sø.
De ligger ved rensningsanlægget, på Stamvejen ved Søholm. Man skal følge grusvejen langs rideskolen og venstre om søen ca. 200 m. Der står et “motorkøretøjer forbudt”-skilt, men som fisker må man gerne køre hen til bådpladsen, dog skal der selvfølgelig ikke køres ræs på søstien.
Heraf kan 1 båd reserveres i 72 timer som “standby” båd.

 1. Kørselsvejledning fra motorvejen:
 2. Drej fra ved Frakørsel nr. 37 ca. 600 m
 3. Drej til højre ad Elmebjergvej ca. 400 m
 4. Følg den 3. vej i Rundkørslen ca. 80 m
 5. Følg Stamvejen ca. 600 m
 6. Drej til venstre ad Stamvejen ca. 20 m
 7. Drej til højre ad Søbredden ca. 40 m
 8. Drej ned af grusvej ca. 100 m