St. Vejleå er blevet kendt vidt omkring, på grund af det fantastiske aborrefiskeri i vinterhalvåret. Åen har dog meget andet at byde på, og kan give fine oplevelser året rundt.

Rødt: Al fiskeri forbudt
Gul: Fiskeri tilladt ved fremvisning af gyldigt fisketegn og medlemsskab af ISK
Blå: Frit fiskeri
Sort: Fiskeri kun tilladt for medlemmer af ISK

Der er bl.a. et fint medefiskeri i sommerhalvåret, hvor der bliver fanget flotte karper og karusser.
Der bliver også landet fine gedder hvert år.

Ishøj Sportsfiskerklub har fiskeret på det meste af strækningen op til Vallensbæk sø. Det er dog stort set kun på det nederste stykke ved havnen, at der bliver fisket.

Strækningen fra Gl. Køge Landevej og op til Vallensbæk sø, hvor kun medlemmer må fiske, er stort set jomfrueligt når det gælder lystfiskeri, det er egentligt utroligt at der ikke er blevet fisket mere heroppe, idet der hvert efterår bliver observeret en del havørreder på dette stykke.

Fiskeriet er tilladt for medlemmer på hele strækningen hvor den offentlige stig følger åen. Fra spejderhytten ved Vejlebrovej og op til broen ved Tranegilde er det på sydsiden, og fra broen og op til Vallensbæk sø er, det på nordsiden af åen.
På det nederste stykke har ISK fiskeret fra slusen og op til Gammel Køge Landevej. Dog er der fredet flere steder pga.. fuglelivet, dette er markeret med skilte.

Ishøj Sportsfiskerklub har også stået for opførelsen af en handicap fiskeplatform ved den nederste del af St. Vejleå.
Den er placeret på den nordvestlige bred, tæt ved Strandparkstien, så der er rigtig gode adgangsforhold for gangbesværede eller kørestolsbrugere.

Reglement for fiskeri i St. Vejleå:

 • “CATCH AND RELEASE” PÅ ALLE ARTER. (For at beskytte fiskebestanden i St. Vejleå, er der indført en helårlig “fredning” af alle fisk. Dog undtaget havørred der er fredet i perioden 16. nov. – 31. marts. Derfor skal alle fiskearter genudsættes hele året.)
 • Fiskeri tilladt fra 30 min. før solopgang til 30 min. efter solnedgang i perioden 15. sep – 30 apr.
 • Der må kun fiskes med en stang og kun en krog på linen. Dog må woblere og jerkbaits fiskes med oprindeligt antal kroge.
 •  Man må som medlem af Ishøj sportsfiskerklub fisker med op til 3 stænger under karpefiskeri på strækket fra indsnævringen efter å bassinet og opstrøms til svinget efter nødslusen hele året. ( dvs man gerne må fiske med 2 stænger stationært efter karper, mens man fisker en tredje stang efter aborre/brasen/suder/gedder etc)
 • Fra 1. Maj og til 1. Oktober må der fiskes med 3 stænger i hele åen, under karpefiskeri. ( dvs man gerne må fiske med 2 stænger stationært efter karper, mens man fisker en tredje stang efter aborre/brasen/suder/gedder etc)
 • Vadefiskeri er ikke tilladt.
 • Alle fisk skal behandles så skånsomt som muligt og genudsættes hurtigst muligt
 • Aborre må ikke opbevares i keep-net.
 • Fiskeri i og fra slusen er strengt forbudt.
 • Fiskeguide-virksomhed er ikke tilladt i St. Vejle Å.
 • Der må ikke graves orm i området.
 • Området skal efterlades uden affald og brugt fiskegrej. Affaldsstativerne skal til enhver tid anvendes til dette formål.
 • Overhold altid fredningstider og mindstemål.
 • Fiskeri kræver gyldigt fiskekort og/eller medlemskab af Ishøj Sportsfiskerklub.
 • Medlemmer af Ishøj sportsfikserklub skal bære deres medlemskort synligt under fiskeri i St. Vejle å

Grundet udbredt tyvfiskeri i St. Vejle Å, har medlemmer af Ishøj Sportsfiskerklub, til enhver tid, ret til at kontrollere om fiskere ved åen kan fremvise gyldigt fiskekort. I tilfælde af uretmæssigt fiskeri i St. Vejle Å bortvises personer med øjeblikkelig virkning. I situationer, hvor fiskere i gentagne tilfælde, ikke kan fremvise gyldigt fiskekort til St. Vejle Å opfordres medlemmer til at kontakte politiet på tlf: 43 86 14 48)

Ikke-medlemmer af Ishøj Sportsfiskerklub kan købe dagskort følgende steder:

Pris: 50 kr.

Via nettet: www.danskfiskekort.dk

Q8 Tanken
Ishøj Stationsvej 8
2635 Ishøj
Åbningstid:
Hverdage: 05.30
Weekend: 07.00

Tempo Både ApS
Søhesten 8,
2635 Ishøj

Sports Dres
Frederikssundvej 50
2400 København NV

Hvidovre Sport
Hvidovrevej 158
2650 Hvidovre