For at benytte klubbens joller, både, motorer eller elmotorer SKAL man have deltaget i båd kursus
Kurset er ikke undervisning i sejlads, men en gennemgang er klubbens materiel, samt regler for brug og booking. Men selvfølgelig skal vi lige en tur på vandet, og vise hvordan bådene fungerer i praksis.
Bådkurset holdes 4 gange årligt, 2 gange i foråret og 2 gange i sensommer/tidligt efterår, så som nyt medlem skal man regne med lidt ventetid før man kan bruge klubbens både og motorer.
Datoer for afholdelse af båd kursus kan findes i turprogrammet, der opdateres én gang årligt omkring nytår