Generelle regler for konkurrencer i ISK

Nedenstående regelsæt er gældende for alle konkurrencer som afholdes i Ishøj Sportsfiskerklub.
Der kan være særlige regler under de enkelte konkurrencer som f.eks. Klubmesterskabet eller Årets Fisker, men det vil så stå særskilt under hver konkurrence.

  • Kun fisk fanget på sportslig vis med stang og hjul i danske vande kan godkendes. For saltvandsfisk fanget fra båd gælder det, at båden skal være udgået og hjemkommet fra og til dansk havn
  • Kun fisk som er kroget foran bagerste gællekant kan godkendes.
  • Fisk som der efter dansk lov er fanget i den pågældende art fredningsperiode, kan ikke godkendes.
  • Fisk som ikke overholder de lovbefalede mindstemål, kan ikke godkendes.
  • Pirke, blink, woblere og lignende, skal være monteret med fritsvingende kroge. Anvendes der pirk med to kroge, skal den ene være en enkeltkrog. Denne skal være monteret som gummimak eller anden form for ophænger i pirkens top.
  • Krogstørrelsen skal tilpasses fiskeriet. Ved f.eks. torskefiskeri anbefales max. en krogstørrelse 8/0.

Ishøj Sportsfiskerklub´s konkurrenceudvalg tager til enhver tid stilling til om fisken er fanget på sportslig vis, samt om gældende regler er overholdt. Konkurrenceudvalget kan således afvise fangsten/fisken, hvis ikke gældende regler er overholdt.