Tilskud fra Ishøj Sportsfiskerklub til offentlige Fiskekonkurrencer

 

Vi har nogle åbne konkurrence-arrangementer i ISK der udover ISK-medlemmerne også henvender sig til offentligheden.

I Ishøj Sportsfiskerklub vil vi gerne støtte op om de ildsjæle i klubben som afholder disse ”Offentlige Events”.

Derfor har vi lavet en kort beskrivelse, der gerne skulle gøre det lettere for arrangøren fremover, og for bestyrelsen så åbne konkurrence-arrangementer står lige og får samme og tilbud.

Formålet med tilskud.

ISK er en sportsfiskerklub som vil gerne bidrage til med at skabe/vedligeholde rammerne for arrangementer der samler Sportsfisker-interesseret grupper, som nødvendigvis ikke er medlemmer af Ishøj Sportsfiskerklub.

Formålet er at holde gang i sportsfiskeriet, og den vej igennem skabe og fastholde interessen for Sportsfiskeklubber i Danmark generelt, yderligere selvfølgelig også for at støtte op om de ildsjæle I ISK der arbejder for sagen.

Eksempler/ Ideer til anvendelse men er ikke begrænset her til:

Pokaler /Præmier ● Forplejning ● Merchandise ● Fiskegrej ● vandleje ● Fotograf/ journalist.

Om Tilskuddet.

  • ISK bidrager med op til 2000,00 kr. til åbne ISK arrangementer.

 

  • Beløbet bestemmer arrangørerne selv over hvad det skal benyttes til, dog skal ISKs kasserer have dokumentation der modsvare tilskuddet.

 

  • Beløbet kan ikke bruges til pengepræmier el. direkte penge omsættelige præmier, værdipapirer el.lign.

 

  • Tilskuddet kan godt kombineres med et andet arrangement, så længe det er et ISK medlem der er arrangør og at det fremgår at ISK er medarrangør.

 

  • Arrangementet (Simpelt Dagsprogram) skal i god tid som minimum averteres i ISKs turprogram og i et andet offentligt tilgængelige medie der henvender sig til den relevante målgruppe eks. Facebookgruppe / Fisker & Fri eller lignende.

 

  • Arrangementet skal have karakter af anstændig Sportsfiskeri (konkurrencefiskeri) men bestyrelsen kan i nogle særlige tilfælde afvige fra dette hvis bestyrelsen finder der formålsværdigt.

Regnskab

Hvordan selve regnskabet, deltagergebyr og øvrige indtægter mm. i arrangementet forvaltes vil ISK helst ikke involveres i, dog forventes det som en selvfølge at arrangementet ikke har kommercielle hensigter.

 

Arrangementer 2021

Bestyrelsen fastsætter hvert år begrænsningen på antallet af offentlige arrangementer samt tilskuddets størrelse og om nødvendigt revidere og tilpasser indholdet.

I 2021 er der afsat midler til.  Arrangementer: 10 stk.  Arrangement tilskud a: 2000 kr.

Kontakt kasserer eller formand for yderligere spørgsmål.

Mvh.

Bestyrelsen