Aktiviteter i ISK

Turprogram 2021 Ishøj Sportsfiskerklub

Her er Ishøj Sportsfiskerklubs tilbud med ture og arrangementer for året 2021

Har man rettelser til turprogrammet, bedes det hurtigst muligt informeres til Mark Nedergaard på understående mail.

mail.: nedergaardmark@gmail.com

OBS

Vær opmærksom på at turprogrammet i år bærer præg af corona restriktioner.

Ønsker du at deltage i et eller flere af disse tilbud, så kan du tilmelde dig til turansvarlig på:
formand.isk@gmail.com eller kontakte turlederen for at blive skrevet på turen.
Der vil også blive ophængt en turliste i klubhuset i ugerne før turen, hvor man kan skrive sig på, hvis der er flere ledige pladser.
Afbud senest 8 dage før turens afholdelse.

På ture, hvor klubben belastes økonomisk ved udeblivelse eller afbud, skal der betales for turen, hvis der meldes afbud senere end 8 dage før turens afholdelse

VIGTIGT: Husk at opgive et telefonnummer hvor vi kan træffe dig i tilfælde af ændringer eller aflysning.
Hvis der er spørgsmål om selve turen, grej m.m. er der på næsten alle ture en turansvarlig, som kan svare på dine spørgsmål.

Torsketur med Jaws fra Vedbæk Havn.
Alle medlemmer er velkomne på pensionistturene, man behøver altså ikke at være pensionist for at deltage
Dette gælder for alle pensionistturene
Sejltid: 08.00 – 14.00
Pris: 240,-
Info og tilmelding hos: Oluf Nielsen 61 70 78 32 / Ole Nielsen 27 31 84 75

Torsketur med JAWS Vedbæk Havn.
Alle medlemmer er velkomne på pensionistturene, man behøver altså ikke at være pensionist for at deltage
Dette gælder for alle pensionistturene.

Mødetid:07.30 (Sejltid: 08.00 – 14.00)
Pris: 245,-
Info og tilmelding hos: Oluf Nielsen 61 70 78 32 / Ole Nielsen 27 31 84 75

Torsketur med JAWS fra Vedbæk Havn.
Alle medlemmer er velkomne på pensionistturene, man behøver altså ikke at være pensionist for at deltage
Dette gælder for alle pensionistturene
Mødetid:07.30 (Sejltid: 08.00 – 14.00)
Pris: 245,-
Info og tilmelding hos: Oluf Nielsen 61 70 78 32 / Ole Nielsen 27 31 84 75

”Drivetur” med Viking.

Torskene kan stå både på dybt og lavt vand hvorfor det er en god ide at medtage pirke i både den lette såvel som den tunge ende af skalaen.
Vi sejler fra Helsingør Nordhavn/ Lystbådehavnen plads 15, kl 7-12.
Grundet Corona er antallet sat til 6 personer.
Prisen for medlemmer er kr. 250,-
Plads kan bestilles hos Turleder John Hansen på tlf 21248852

Torsketur med JAWS i Vedbæk Havn.
Alle medlemmer er velkomne på pensionistturene, man behøver altså ikke at være pensionist for at deltage
Dette gælder for alle pensionistturene

Mødetid:07.30 (Sejltid: 08.00 – 14.00)
Pris: 245,-
Info og tilmelding hos: Oluf Nielsen 61 70 78 32 / Ole Nielsen 27 31 84 75

Torsketur med JAWS fra Vedbæk Havn.
Alle medlemmer er velkomne på pensionistturene, man behøver altså ikke at være pensionist for at deltage
Dette gælder for alle pensionistturene
Mødetid:07.30 (Sejltid: 08.00 – 14.00)
Pris: 245,-
Info og tilmelding hos: Oluf Nielsen 61 70 78 32 / Ole Nielsen 27 31 84 75

Så er det blevet tid til årets første venskabsdyst mod Sorø.
Vi fisker i vores område, så vi skulle gerne kunne udnytte hjemmebanefordelen og tage årets første stik hjem. Som noget nyt fisker vi kun efter aborrer og der vil være præmier til de største fisk.
Vi mødes i klubben til en gang morgenmad 06.30 og så fisker vi til 13.30.
Derefter mødes vi i klubhuset hvor vi spiser og resultatet gøres op.
10 pladser

Turleder.: Morten Schultz 53824809

OBS

I tilfælde af ændring af dato/reglement eller andet vil dette blive annonceret på vores facebook side. Ændringer annonceres senest 2 dage før afholdelse af arrangementet.

Så er det blevet tid til 1. afdeling af klubmesterskabet. Som sædvanlig foregår det i det fiskerige område omkring klubben.
Det er netop nu højsæson, for aborre- og havørredfiskeri, men måske kunne der overlistes en rogntung gedde i Jægersøen.
Regler: Der kan indvejes tre fisk af hver art, der gives 3 point pr. påbegyndt 100 gram.
Der må fiskes i St. Vejleå, Karret/havnen og Jægersøen.
Denne dag er ikke kun for konkurrencefiskerne, kom ned og deltag i fiskeriet, der er faktisk rigtig dejligt ved vandet, sådan en tidlig forårsdag.
Fisketid: 07.00 – 13.00
Turleder/ Tilmelding: Morten Schultz 53824809

Torsketur med JAWS fra Vedbæk Havn.
Alle medlemmer er velkomne på pensionistturene, man behøver altså ikke at være pensionist for at deltage
Dette gælder for alle pensionistturene i løbet af 2018
Mødetid:07.30 (Sejltid: 08.00 – 14.00)
Pris: 245,-
Info og tilmelding hos: Oluf Nielsen 61 70 78 32 / Ole Nielsen 27 31 84 75

Torsketur med JAWS fra Vedbæk Havn.
Alle medlemmer er velkomne på pensionistturene, man behøver altså ikke at være pensionist for at deltage
Dette gælder for alle pensionistturene
Mødetid:07.30 (Sejltid: 08.00 – 14.00)
Pris: 240,-
Info og tilmelding hos: Oluf Nielsen 61 70 78 32 / Ole Nielsen 27 31 84 75

Så er det endelig tid til forårskonkurrencen. Denne dag er det hyggen som er i højsædet og der vil være fine præmier i senior-, junior- og pensionist rækken. Det er netop nu at den helt store aborre kan fanges og der er også mulighed for en havørred i ”karret” eller havnen.

Fredfiskene er også begyndt at røre på sig.
Husk at gedderne er fredet i april måned, hvilket betyder at de ikke tæller med i denne afdeling.
Kom ned og nyd en dag i det forhåbentlige gode forårsvejr.
OBS: Forårskonkurrencen står som sagt alene vedr. præmie uddeling MEN, tæller også med i klubmesterskabet. Se nederst på siden!

Der er morgenmad i klubhuset fra kl.06.00. Ca. kl 06.30 er der lodtrækning, deltagerne trækker alle et tal, hvorefter nr. 1 får lov at gå mod hans udvalgte fiskeplads, 1 min efter går nr. 2, og så fremdeles. Skulle der opstå tvivl ved pladsen, så har personen med det laveste lodtræknings nr. førsteret til pladsen.

Man er selvfølgelig fri til selv at vælge om man vil stå flere samlet på feks. et sluse hjørne, eller anden plads, det kan man aftale indbyrdes, vi skal ikke glemme hyggen jo.

Man må gerne forlade sin plads og rykke til en der er ledig, forlader man sin plads for at fiske andet sted, må man acceptere at den gamle plads nu er ledig for øvrige deltagere. Max. 2 personer pr. plads, Gælder dog kun hvor der er pladsmarkering.

Der bliver lavet 3 veje stationer, alle fisk indvejes ved disse. Hvis man benytter egen vægt skal denne kalibreres hos turleder. (Giv besked ved ankomst)

Vi mødes i klubhuset efter endt fiskeri, hvor der vil være frokost, og præmie overrækkelse.

Mødetid: kl.06.00 i klubhuset til morgenmad, og lodtrækning, samt yderligere info.
Fisketid: 07.30 – 14.00 Efter fiskeriet er der frokost og hygge i klubhuset.
Pris 30,- Børn under Junior alderen er er gratis, så tilmeld endelig dem også, det kunne være der var en lille godtepose efter maden.
Turleder: Morten Finn Liljegren Schultz 53824809

Klubmesteren reglement.

Der kåres en klubmester i følgende kategorier: Senior – Junior – Pensionist.

Der kan indvejes 3 fisk i hver art pr. tur. Der gives 3 point for hver påbegyndt 100 gram.

Den der har flest point efter den sidste gældende afdeling, (i alt 4) er årets klubmester i sin kategori.

Det fremgår af turprogrammet, hvilke turer der er gældende til klubmesterskabet.

Alle arter fanget i området (Havnen, åen, jægersøen) tæller med i klubmesteren. (Dog undtaget fisk i deres respektive fredningsperioder.

Der må fiskes i Havnen, åen og jægersøen.

Der skal være min. et vidne på vejning af ens fangst.

HUSK billede dokumentation (af fisk, og vægten) hvis du fanger noget stort uden vidner. (kun hvis man ikke har mulighed for at tilkalde et vidne)

Der kan til enhver tid kræves af den tur ansvarlige at se evt. foto af fangsten.

I, 4. og sidste afd. (Andefiskeriet, (Er det kun aborre der tæller med)

OBS

I tilfælde af ændring af dato/reglement eller andet vil dette blive annonceret på vores facebook side. Ændringer annonceres senest 2 dage før afholdelse af arrangementet.

Første ISK båd kursus 2020.

Dato for efterfølgende båd kurser er ikke fastlagt endnu, men vil blive informeret ud når dette er på plads. Formålet med kurset er at informere brugerne om det praktiske og regler omkring lån af klubbens både.

Før man kan benytte klubbens både skal man deltage i dette kursus. Kurset er gratis.

Vi mødes i klubhuset Tangloppen 3, kl. 18.0

Kurset kræver tilmelding hos Ulrik Nielsen på tlf: 26 74 18 44 (Max. 10 deltagere af hensyn til hver enkelt deltagers udbytte)

Har man yderligere spørgsmål til kurset, kan man ringe til Bådudvalget.

Mvh. Bådeudvalget

Torsketur med JAWS fra Vedbæk Havn.
Alle medlemmer er velkomne på pensionistturene, man behøver altså ikke at være pensionist for at deltage
Dette gælder for alle pensionistturene
Mødetid:07.30 (Sejltid: 08.00 – 14.00)
Pris: 245,-
Info og tilmelding hos: Oluf Nielsen 61 70 78 32 / Ole Nielsen 27 31 84 75

Torsketur med JAWS fra Vedbæk Havn.
Alle medlemmer er velkomne på pensionistturene, man behøver altså ikke at være pensionist for at deltage
Dette gælder for alle pensionistturene
Mødetid:07.30 (Sejltid: 08.00 – 14.00)
Pris: 245,-
Info og tilmelding hos: Oluf Nielsen 61 70 78 32 / Ole Nielsen 27 31 84 75

I forbindelse med familieturen, har vi også fået mulighed for at fiske i stør søen, som ligger umiddelbart ved siden af P/T søen.
Her er der mulighed for at opleve et fantastisk fiskeri, med stør på op til 60 kilo.
Der er dog den betingelse, at man skal fiske med grej som kan håndtere de store fisk. Dette kan der læses nærmere om på: www.simonsputandtake.dk/
Vi fisker i stør søen fra fredag d. 8. maj kl. 18.00 til lørdag d. 9. maj kl. 18.00
Man er selvfølgelig også velkommen til at starte sit fiskeri lørdag morgen, hvis man ikke ønsker at overnatte ved søen.
Pris 200,- pr. person
Så er man selvfølgelig også velkommen til at fiske i ørredsøen i det tidsrum som vi råder over denne, og der er også grillpølser kl. 13.15 samme sted.
Der bliver som udgangspunkt fisket med 2 personer på hver plads, så tilmed dig gerne med en makker, så i kommer til at sidde sammen.
Turleder: Juniorafdelingen telefon .: 50913905

Så er det tid til års største tur, nemlig familieturen til Simons P/T.
Vi har igen lejet hele søen, så det er kun ISK folk, som er ved søen denne dag.
Vi starter fiskeriet kl. 07.00 og derefter kan man møde op når det passer
Husk registrering og betaling i teltet inden fiskeriet påbegyndes
Denne dag er der også en hyggekonkurrence og der vil være præmier til de 3 største fisk fanget af henholdsvis juniorer, seniorer og pensionister.
Konkurrencen løber fra kl. 07.00 til kl. 13.00.
Kl.13.15 er der grillpølser til alle deltagere og efter spisningen er der præmieuddeling.
Efter spisningen kan der fiskes resten af dagen, hvis man ønsker dette.
Pris: Senior 200,- Pensionister 150,- og Juniorer 50,-

Turleder: Juniorafdelingen telefon .: Kevin 50913905

Tur efter torsk med JAWS fra Vedbæk Havn.

Alle medlemmer er velkomne på pensionistturene, man behøver altså ikke at være pensionist for at deltage
Dette gælder for alle pensionistturene

Mødetid:07.30 (Sejltid: 08.00 – 14.00)
Pris: 235,-

Info og tilmelding hos: Oluf Nielsen 61 70 78 32 / Ole Nielsen 27 31 84 75

Vi gentager de sidste års succes og laver endnu en tur til Roskilde Fiskeland.
Vi har reserveret hele specimensøen hos Roskilde Fiskeland, så vi har hele den store sø til vores rådighed.
Der er stør på 55 kilo, karper over de 20 kilo, maller over 30 kilo og store specimenfisk med f.eks. rudskaller op mod de 2 kilo i søen.
Der vil være præmier til de største stører, karper og øvrige specimenfisk som bliver fanget på turen.
Der er plads til to fiskere på hver plads, så man kan tilmelde sig med sin makker.

Vi starter fiskeriet fredag kl. 16.00 og fisker til søndag kl. 12.00.
Man behøver dog ikke at være med alle 48 timer, man kan sagtens nøjes med at deltage på noget af turen hvis man ønsker dette. Som noget nyt vil der være fællesspisning lørdag aften, her vil der blive grillet noget godt kød, som bliver serveret med flødekartofler/ salat og andet godt.
Dette er selvfølgelig med i turens pris

Vi mødes ved toiletbygningen i Roskilde Fiskeland fredag kl. 15.30, hvor vi vil fordele pladserne mellem deltagerne og hvor der også vil være nærmere information om indvejning af fisk m.m.
Pris: 300,00 pr person. Hvis man ønsker at fiske alene på en plads, er prisen 500,00 kr.
Turleder: Rasmus Rye Petersen 22 84 40 13.

I anledningen af sandarts-præmieren, laver vi i år en aftentur til Furesøen hvor vi skal ud og jage søens sandarter.
 
Furesøen har i efterhånden mange år haft en bestand af sandarter i alle størrelser. Fiskeriet efter sandarterne kan både være svært men også sjovt og spændende når man får overlistet en eller flere af de flotte eksemplarer. Sandarten er en rovfisk så der kan både fiskes med levende agn eller div. kunst agn.
 
For at kunne tilmelde sig turen skal man have ret til sejlads på søen enten igennem Fiskeringen, SU, LF eller privat båd.
Mht. bookning af både til turen skal du kontakte turlederen.
 
Turen er en aftentur og da det er en hverdag er der valgfrit starttidspunkt. Det vil sige at man starter fiskeriet når det passer en, og så ses vi på søen i løbet af eftermiddagen/aften til nogle hyggelige timer.
 
Tilmelding til turleder Ulrik Nielsen på Tlf. 26741844

Aftentur efter fladfisk JAWS fra vedbæk Havn.

Alle medlemmer er velkomne på pensionistturene, man behøver altså ikke at være pensionist for at deltage
Dette gælder for alle pensionistturene

Sejltid: 17.00 – 22.00

Pris: 235,-

Info og tilmelding hos: Oluf Nielsen 61 70 78 32 / Ole Nielsen 27 31 84 75

Grundet coronarestriktionerne er der kun plads til 20 deltagere. Tilmelding er derfor nødvendig, og der skal fremvises gyldigt coronapas.

Som indledning, i forbindelse med vores 2 ”arts”havture hhv. den. 3. juli og 10. august vil Martin Hubert komme og give ud af hans erfaring og klæde os godt på til begge  ture. Her vil Martin tage nogle hovedpunkter op som grundlæggende vil omhandle: Fiskearter / Tackler / Teknik / Agn. Martin har en del fine titler i bagagen, bl.a er Martin regerende europamester i havfiskeri og samtidig skipper og ejer af fiskekutteren fyrholm. Denne aften vil man altså få fif og hemmeligheder fra alder øverste hylde. 

Hvis man vil høre om ”Arts” fiskeri omkring Øresund vil vi anbefale at komme til dette aristokratiske foredrag, især hvis man deltager på de ovennævnte ture. 

Alle ISK-medlemmer kan deltage, der er GARANTI for at alle på en eller anden måde vil lære noget nyt.

Der vil blive serveret gratis kaffe/te /kage.  ØL og sodavand sælges til de sædvanlige priser.

Arrangementet afholdes på klubaften Tirsdag d.8/6 2021 kl. 18.30 

Arrangementet er GRATIS der er 20 siddepladser til rådighed (først til mølle), husk tilmelding (vigtigt)

Tilmelding er nødvendig: Peter Jessen på 22381728 sms eller ring

Så er det blevet tid til den årlige ordinære generalforsamling.

Opdatering!

I forbindelse med ISKs Generalforsamlingen d.14 juni  er der stadig krav om at kunne fremvise gyldigt coronapas / test, så der er ingen ændring siden indkaldelsen, vedr. restriktioner, bortset fra at der ikke er noget krav til mundbind. Hvorfor?

Vi er velvidende om de nye retningslinjer i forbindelse med foreningsaktiviteter, men.

Lokaliteterne på Baldersbækvej 2, hos Norén catering er Restaurant/kantine som stadig er underlagt restriktioner om Coronapas, så derfor er det vigtigt at Coronapas el. test er i orden inden ankomst, til gengæld kan vi være glade for at det umiddelbart er sidste gang dette er nødvendigt. Håber alle fremmødte vil respektere for dette.

Kom ned og deltag, kun på denne måde kan du få en finger med i spillet, den fremtidige drift af klubben. Det er også altid spændende at høre om året der er gået og måske noget om hvad fremtiden vil bringe.

Norén Caterings Selskabslokaler Baldersbækvej 2, stuen. 2635 Ishøj

Generalforsamlingen starter kl. 19.00

NB! Husk gyldigt coronapas som fremvises ved indgangen, mundbind bæres indendørs undtagen når man sidder ned.

Lørdag den 19 juni har vi igen en tur til Furesøen. På denne tur fisker vi efter de grådige rovfisk aborre, gedder og sandarter. Furesøen rummer en god bestand af de tre arter og der er mulighed for, at få en god dag med varieret fiskeri.
Fiskeriet på denne tur foregår fra båd og der kan fiskes med levende agn og kunstagn. Alt kan bruges, men noget kan være bedre end andet på den enkle dag. Så pak lidt forskelligt og tag med på en spændende tur.
Da vi på denne tur fisker specifikt efter aborre, gedder og sandarter vil der også være præmier til dagens flotteste fangster i alle 3 kategorier.
Så husk en vægt og målebånd, så du har mulighed for at veje og måle fangsten.
For at kunne tilmelde sig turen skal man have ret til sejlads på søen, enten igennem Fiskeringen, SU, LF eller privat båd. Mht. bookning af både til turen skal du kontakte turlederen.
Da vi sejler ud fra forskellige steder på søen har vi ikke et fælles starttidspunkt. Man kan starte helt tidligt i det første lys eller sove længe og komme på søen op af formiddagen.
Vi mødes kl. 14 midt på søen til afslutning på en god dag samt præmieoverrækkelse .
Herefter er man velkommen til at fiske videre eller sige tak for i dag og sejle i havn.
Spørgsmål og tilmelding til turlederen
Ulrik Nielsen tlf. 26741844

Aftentur efter fladfisk med JAWS fra Vedbæk Havn.

Alle medlemmer er velkomne på pensionistturene, man behøver altså ikke at være pensionist for at deltage
Dette gælder for alle pensionistturene.

Sejltid: 17.00 – 22.00
Pris: 235,-

Info og tilmelding hos: Oluf Nielsen 61 70 78 32 / Ole Nielsen 27 31 84 75

Så skal vi nyde årets længste dag, og ikke mindst den tilhørende aften.
Der bliver tændt op i grillen kl. 18.00

Du skal blot møde op med dit gode humør og evt. det kød du ønsker at grille, så står klubben for salaten, fluten og andet tilbehør.

Der kan købes øl, vin og sodavand til de sædvanlige humane priser.
Mød op og lad os få en rigtig hyggelig aften.

Arrangementet er gratis.

Tilmelding på sms/ringe til Peter på 22381728,
Ansvarlig: Festudvalget

Denne tur er dedikeret til Øresunds spændende og alsidige artsfiskeri, så forhåbentlig får vi stiftet bekendtskab med mange af disse på turen.

Artsfiskeriet i Øresund kan byde på spændende fangster som f.eks. Rød knurhane, Berggylte, Kuller, Savgylte, Sej, Rødspætte og mange flere… hvem ved, måske er vi heldige at få en af Sundets store langer på dæk!

Da turen afvikles i en af sommermånederne, håber vi selvfølgelig på dejligt vejr og en tur hvor hyggen også er i højsædet.

Turen er inklusiv 100g børsteorm pr. deltager, men da det jo er en heldagstur, anbefales det at man også selv medbringer lidt agn. Silde/markelstrimler, skalreje, blækspruttestrimler og børsteorm er alle glimrende agn til dette fiskeri.

Det vil være muligt at tilkøbe fuld forplejning på turen i form af en heldagsmenu. Prisen for dette er 245 KR og hvad heldagsmenuen indeholder kan ses på www.sparshipping.dk under ”forplejning fisketur”

Vi sejler KL. 07.00 og er i havn igen KL. 16

ISK har hele båden og der er 20 pladser.

Der vil på turen være præmie til de tre fiskere, der fanger flest forskellige arter.

Fyrholm ligger ved Lautrupkaj i Kalkbrænderihavnen.

Prisen pr. deltager er 300 kr. – Inklusiv 100g børsteorm. (Ekskl. heldagsmenu 245 kr. pr. deltager)

For tilmelding og spørgsmål til turen kontakt Jakob Bøllingtoft tlf. 28 69 70 09

Makreltur med JAWS fra Vedbæk havn.

Mødetid:06.30 (Sejltid: 07.00 – 14.00)

Pris: 235,-
Info og tilmelding hos: Oluf Nielsen 61 70 78 32 / Ole Nielsen 27 31 84 75

Oprydningsdag i Hakkemosen

ISK’s Hakkemose udvalg inviterer til oprydningsdag i Hakkemosen
Vi mødes på P-pladsen kl.09.00 ved naturbørnehaven.
Efter et par timers arbejde på og omkring søen, er der rundkreds omkring grillen, til en hyggelig frokost.

Sundhedsmyndighedernes anbefalinger omkring Covid-19 overholdes til arrangementet.

Tilmelding skal ske senest d 5. August på – hakkenu3@gmail.com

Arrangementet er for alle.

Mvh Udvalget.
Torben Pøhls. Jacob Pravn. Martin Stormly.

Aften tur med Fyrholm hvor der er fokus på at fange forskellige arter.

 

På denne tur vil vi prøve kræfter med Ørersunds mange forskellige arter. Arts fiskeriet på Ørersund kan være ret underholdende og der er mulighed for, at fange mange forskellige artet lige fra div. Fladfisk, Torsk, Makrel, Sej, Lange eller til de lidt mere specielle som rød Knorhane, Berggylte, Savgylte og mange mange flere.
Grejet til sådan en tur kan være ret simpelt da man kommer langt med et almindeligt fladfiske-forfang, kaste-pirke og makrel-forfang. Det vil være en god ide, at have børsteorm og sild med som agn da det er ret effektiv til div. fisk.
Vi sejler kl. 16 og er i havn igen kl 21.00
ISK har hele båden så der er 20 pladser.
Fyrholm ligger ved Lautrupkaj i Kalkbrænderihavnen
Pris 160 kr og det er IKKE inklusiv agn.

Tilmeldling til Ulrik Nielsen tlf. 26 74 18 44

Makreltur med JAWS fra Vedbæk havn.

Mødetid:06.30 (Sejltid: 07.00 – 14.00)
Pris: 235,-
Info og tilmelding hos: Oluf Nielsen 61 70 78 32 / Ole Nielsen 27 31 84 75

Sommerfest

Vi gentager i traditionens tro sommerfesten, hvor festudvalget sørger for rammerne til en hyggelig dag, og medlemmerne sørger for den gode og hyggelige stemning.

Helt traditionelt bliver det ikke.

Vi har bl.a. lavet lidt om på tiderne, for at tilgodese børnefamilierne. Der vil være is til alle børn efter maden.

Menuen i år.

Vi forsøger med et overflødighedshorn af et krebsebord, pyntet med stegte kylling vinger/ underlår og pelser mm. med kålslaw som Tilbehør.

Kaffe og the vil stå klar efter maden. Kom ned og nyd sommeraftenen med masser god mad og i et hyggeligt selskab.

Formand Schultz vil stå for underholdning og feststemning bl.a. med slager og folkemusik fra hele verden. Bl.a. Hansi 25/ Dj Otzi og mange andre.

Maden er klar til servering fra kl.16.00.

Der er adgang fra kl. 15.30.

Priser på drikkevare:

1/1 flaske vin kr.60,-

Øl kr. 8,-

vand kr. 6,-

Glas snaps 10kr.

Pris:

Voksne medlemmer kr. 75,- pr. person. Børn (medlemmer) under 14 er gratis

Der betales med kontanter på dagen, vi bruger ikke mobil Pay.

Tilmelding senest Torsdag d.19 august 2021. Tilmelding er nødvendig og bindende sendes på sms til Peter Jessen mobil 22381728.

Mvh.

Festudvalget.

NB! Vi har brug for et par hænder til opvask og oprydning. S hold jer endelig ikke tilbage med tilmelding der også.

Tur efter torsk og fladfisk med JAWS fra Vedbæk Havn.

Alle medlemmer er velkomne på pensionistturene, man behøver altså ikke at være pensionist for at deltage
Dette gælder for alle pensionistturene

Mødetid:07.30 (Sejltid: 08.00 – 14.00)
Pris: 235,-

Info og tilmelding hos: Oluf Nielsen 61 70 78 32 / Ole Nielsen 27 31 84 75

Fladfisketur med JAWS fra Vedbæk havn.
Parkering ved Restaurant “Nautilus”. gennem porten og
gåtur 75 m ned af træmolen hvor JAWS ligger.

Mødetid:07.30 (Sejltid: 08.00 – 14.00)
Pris: 235,-
Info og tilmelding hos: Oluf Nielsen 61 70 78 32 / Ole Nielsen 27 31 84 75

Vi har som vi plejer hyret FYRHOLM til at finde makrellerne til os, hvilket han plejer at gøre rigtigt godt.
Igen i år er hele båden lejet, så vi kan satse 100% på makrellerne.
Vi vil bruge “rubby dubby” til at trække makrellerne hen til båden. vi medbringer selv agn. Som agn anvendes typisk
små fiskestykker af fx sild, hornfisk eller tobis og sågar makrel. Det er muligt at bruge flåd,
fiskeri bare med agn og let belastning samt kastefiskeri med blink og ophængere.
Der er 16 pladser på båden, så der er masser af plads ombord til den enkelte.
Turen udgår fra Helsingør/ Kulturhavnen og fisketiden er 8-14.
Pris senior 300,- og junior 200,-.
Tilmelding til turleder: John Hansen, 21 24 88 52.
Fladfisketur med JAWS fra Vedbæk havn.
Parkering ved Restaurant “Nautilus”. gennem porten og
gåtur 75 m ned af træmolen hvor JAWS ligger.

Mødetid:07.30 (Sejltid: 08.00 – 14.00)
Pris: 235,-
Info og tilmelding hos: Oluf Nielsen 61 70 78 32 / Ole Nielsen 27 31 84 75

Vi gentager turen til Storåen i det vestjyske for 3 gang i træk! Chancen for at fange en dansk laks har aldrig været større end i disse år, og Storåen giver hvert år nogle imponerende fangster.

Det er selvfølgelig ikke en selvfølge at man fanger en laks, men chancen er bestemt god på denne årstid og klubbens medlemmer plejer at kunne overliste en del fisk henover denne hyggelige og udfordrende fisketur.

På Mejdal Camping bor vi 4 mands-hytter med bad og toilet. Her spises der fælles morgenmad, hvorefter vi kører til åens produktive pladser. Pladserne findes langs de forskellige stræk(zoner), som man via. sit fiskekort har adgang til. Man af-fisker de forskellige stræk alene eller i små hold.

Vi kører derover torsdag eftermiddag og har så de næste tre dage til fiskeri.
Det er ikke udelukkende laks som der kan fiskes efter, der er også mulighed for at fiske efter bækørreder i nogle af de mindre åer i området.

Pris for overnatning og fiskekort: 900,00 kr. (Kørsel og indkøb af mad samt drikkelse afregnes hyttevis)

Tilmelding sker senest den 15. august.

Der vil blive afholdt et planlægningsmøde inden turen.

Turleder: Steen Lyngsø 22 54 81 85

Efter torsk og sild med JAWS fra Vedbæk havn.
Parkering ved Restaurant “Nautilus”. gennem porten og
gåtur 75 m ned af træmolen hvor JAWS ligger.

Mødetid:07.30 (Sejltid: 08.00 – 14.00)
Pris: 235,-
Info og tilmelding hos: Oluf Nielsen 61 70 78 32 / Ole Nielsen 27 31 84 75

Så er det højsæson for fladfisk på Øresund. Vi skal ud med ”Fyrholm” fra Helsingør, som plejer at gøre det rigtig godt, når det gælder de flade.

Der er rigtigt gode chancer for de mest almindelige fladfisk som lever i Øresund, rødspætte, skrubbe og ising. mere sjældne arter som slethvar, pighvar og andre kan være en kærkommen sidegevinst. Man skal selv sørge for agn, typisk og mest almindeligt børsteorm. Rejer eller fiskestykker kan også anvendes.

Vi sejler ud fra Helsingør/ Kulturhavnen.
Pris  senior: 300- kr, junior 200,- kr
Fisketid fra kl. 8-15.
Tilmelding til turleder John Hansen, 21 24 88 52

Klubmesteren afd. 3

Så er det tid til efterårs afdelingen af klubmesterskabet.

Denne dag er det hyggen som er i højsædet og der vil være meget fine præmier i senior-, junior- og pensionist rækken. Det er netop nu der er sæson efter de fleste arter i vores klubvand.

Vi mødes i klubhuset kl 06.30 til morgenmad. Ca. kl 07 er der lodtrækning, deltagerne trækker alle et tal, hvorefter nr. 1 får lov at gå mod hans udvalgte fiskeplads, 1 min efter går nr. 2, og så fremdeles. Skulle der opstå tvivl ved pladsen, så har personen med det laveste lodtræknings nr. førsteret til pladsen.

Man er fri til selv at vælge om man vil stå flere samlet på feks. et sluse hjørne, eller anden plads, det kan man aftale indbyrdes, vi skal ikke glemme hyggen jo.

Man må gerne forlade sin plads og rykke til en der er ledig, forlader man sin plads for at fiske andet sted, må man acceptere at den gamle plads nu er ledig for øvrige deltagere. Max. 2 personer pr. plads. Gælder dog kun hvor der er sat pladsmarkering.

Der bliver lavet 3 veje stationer, alle fisk indvejes ved disse. Hvis man benytter egen vægt skal denne kalibreres hos turleder. (Giv besked ved ankomst)

Alle fisk over 1500g skal godkendes af 3 mand.

Vi mødes i klubhuset efter endt fiskeri, hvor der vil være varm kakao, kaffe, the og lidt kage i forbindelse med præmie overrækkelse.

Mødetid: kl.06.30 i klubhuset til morgenmad, og lodtrækning, samt yderligere info.

Fisketid: 08.00 – 14.30

Indlevering af vejelister fra 14.40 i klubhuset

Arrangementet er Gratis.
Turleder: Morten Finn Liljegren Schultz 53 82 48 09

Vi vil gerne indskærpe at i konkurrencens løbetid, er fiskeri i åen forbeholdt klubbens medlemmer som deltager i klubmesterskabet afd 3. Overtrædes dette kan man risikere at blive bedt om at forlade pladsen man fisker på, af en deltager i konkurrencen.

Det er ydermere ikke tilladt at forfodre eller fiske før konkurrencen starter, kl 08.00

Der vil igen til dette arrangement være nogen rigtigt flotte præmier fra nogen rigtigt flinke og gode menneske, så kom ned og deltag i et brag af en fiskedag med andre klubmedlemmer.

Regler for klubmesterskabet:

– Der kåres en klubmester i følgende kategorier:
Senior – Junior – Pensionist.

– Der kan indvejes 3 fisk i hver art pr. tur. Der gives
3 point for hver påbegyndt 100 gram.

– Den der har flest point efter den sidste gældende
afdeling, er årets klubmester i sin kategori.

– Det fremgår af turprogrammet, hvilke turer der er
gældende til klubmesterskabet.

– Forfodring dagen før til egen fordel er bestemt ikke velset.

– Det fremgår i turprogrammet, hvilke regler der er gældende på den pågældende afdeling.

OBS

I tilfælde af ændring af dato/reglement eller andet vil dette blive annonceret på vores facebook side. Ændringer annonceres senest 2 dage før afholdelse af arrangementet.

Efter torsk og sild med JAWS fra Vedbæk havn.
Parkering ved Restaurant “Nautilus”. gennem porten og
gåtur 75 m ned af træmolen hvor JAWS ligger.

Mødetid:07.30 (Sejltid: 08.00 – 14.00)
Pris: 235,-
Info og tilmelding hos: Oluf Nielsen 61 70 78 32 / Ole Nielsen 27 31 84 75

Bådkurser Ishøj Sportsfisker.

Henover sæsonen afholder ISK kurser for medlemmer der ønsker at benytte klubbens båd-faciliteter.

På kurset lærer du hvordan du betjener bådene fra a-z, herunder hvilke sikkerhedsforanstaltninger du skal efterleve når du færdes på vandet. Samtidig får du indsigt i klubbens booking-system, så du kan reservere bådene og planlægge din næste fisketur.

Klubbens regler på området skal til enhver tid overholdes og respekteres, så faciliteterne bevares længst muligt til glæde for alle. Viser det sig at du trods “bestået” kursus at du alligevel ikke betjener bådene korrekt, vil du blive bedre om at du må tage kurset på ny eller helt få frataget rettet til at anvende faciliteterne. Det forventes derfor at du hører efter og deltager aktivt på kurset således at du anvender klubbens både og materiel på korrekt vis.

Kontakt nedenstående for tilmelding og information om bådkursus.

Instruktør og kursusansvarlig:

Ulrik Holm Nielsen (+45 26 74 18 44)

Så er sommeren ved at gå på hæld og efteråret nærmer sig. Det betyder at diverse rovfisk begynder at røre på sig bla. gedder, aborre og sandarter.

Derfor vil vi igen i år prøve med en weekendtur til Skanderborg. Vi skal bo i hytter på Skanderborg vandrehjem, som ligger helt ned til Skanderborg Sø med egen bådebro og slæbested. Ankomst til vandrerhjemmet fredag eftermiddag/aften og hjemad igen søndag eftermiddag, så det bliver 2 dages fiskeri

Fiskeriet vil foregå fra joller bla. ISK’s egne joller og joller som vi kan låne på vandrehjemmet, men man er også velkommen til at medbringe egen jolle eller kajak. På Skanderborg Sø er bestanden af gedder og aborre gået op de senere år og man kan til tider opleve et ret underholdende geddefiskeri. Desværre er det gået en lille smule tilbage for sandarterne, men der er fortsat mulighed for at fange nogle rigtig flotte eksemplarer.

Aborrerne kan man finde på skrænterne og bankerne rundt omkring i søen og sandarterne og gedderne er typisk på dybere vand 5 til 12 m.  Der kan både fiskes med levende agn og diverse kunstagn.

Pris.: 600kr. (Transport og forplejning er ikke inkluderet i prisen.)

Inden turen vil de tilmeldte deltagere blive indkaldt til et turmøde hvor vi kan koordinere fælleds kørsel og evt. fælleds forplejning.

Der er kun 12 pladser (2 mand pr. Båd) så skynd dig at tilmelde dig til et par hyggelige dage på vandet.

tilmelding og spørgsmål til turleder 

Ulrik Nielsen tlf. 26741844

Nu er det blevet tid til årets anden venskabsdyst mod Sorø hvor vi fisker
i deres vand, nemlig på Sorø søerne. Der fiskes kun efter gedder og der
vil præmier til de største fisk
Vi spiser morgenmad i Sorøs klubhus ved bredden af Sorø sø kl. 06.30 og derefter fisker vi fra deres joller på søerne indtil kl. 14.00.
Hvis du har lyst til at fiske gedder på de smukke Sorø søer, så meld dig til dette hyggelige arrangement.
10 pladser.
Turleder: Steen Lyngsø 22 54 81 85

OBS

I tilfælde af ændring af dato/reglement eller andet vil dette blive annonceret på vores facebook side. Ændringer annonceres senest 2 dage før afholdelse af arrangementet.

Efter torsk og fladfisk med JAWS fra Vedbæk havn.
Parkering ved Restaurant “Nautilus”. gennem porten og
gåtur 75 m ned af træmolen hvor JAWS ligger.

Mødetid:07.30 (Sejltid: 08.00 – 14.00)
Pris: 235,-
Info og tilmelding hos: Oluf Nielsen 61 70 78 32 / Ole Nielsen 27 31 84 75

I de seneste år, har der været et rigtig godt torskefiskeri på det laverevand nord for København. Der er tale om et underholdende kastefiskeri efter torsk på 1 – 5 kilo, med indslag af større fisk. Vi arrangerer derfor igen i år denne konkurrence, som er åben for alle og som er en sjov og underholdende afslutningskonkurrence for havfiskerne.

Der vil selvfølgelig være flotte præmier til de bedste(heldigste) deltagere.

Vi sejler med ”Fyrholm” og der vil være plads til 26 deltagere.

Der vil være lodtrækning om pladserne ombord inden afgang.

Pris 400,- Sejltid 8.00 – 15.00

Turleder: Steen Lyngsø 22 54 81 85

Efter torsk og fladfisk med JAWS fra Vedbæk havn.
Parkering ved Restaurant “Nautilus”. gennem porten og
gåtur 75 m ned af træmolen hvor JAWS ligger.

Mødetid:07.30 (Sejltid: 08.00 – 14.00)
Pris: 235,-
Info og tilmelding hos: Oluf Nielsen 61 70 78 32 / Ole Nielsen 27 31 84 75

Nu er det afgørelsens time i årets klubmesterskab kommet, idet det er 4. og sidste afgørende afdeling i klubmesterskabet
Vi afholder dog samtidig årets andefiskeri denne dag, så det er kun aborrer som tæller med, altså også til klubmesterskabet, hvor det er de 3 største som kan vejes ind.
I andefiskeriet er det juleanden som skal fiskes ind. Her er der ænder, rødvin m.m. til de 3 største aborrer i senior-, pensionist- og juniorrækken.
Vi starter med morgenmad i klubhuset kl.07.00 og efter fiskeriet er der
varm mad, julehygge og præmieuddeling samme sted.

Mere info følger..
Fisketid 08.00 – 13.30 Pris: 30,-
Turleder: Morten Schultz 53824809

OBS

I tilfælde af ændring af dato/reglement eller andet vil dette blive annonceret på vores facebook side. Ændringer annonceres senest 2 dage før afholdelse af arrangementet.

Nu er det igen blevet tid til at møde op med tomme maver, så der er plads til det hele, fra det overdådige julebord.

Gå ikke glip af denne legendariske begivenhed hvor der, udover god mad, det store kolde bord og lidt godt til ganen, er tradition for sjov underholdning og masser af hygge.

Vi starter kl. 14.00

Pris 200,-, det er inklusiv mad og drikkevare indtil du går hjem klokken…

Tilmelding er bindende: Peter jessen 22381728 su. senest Torsdag d. 2. december  kl.12.00

Efter torsk med JAWS fra Vedbæk havn.
Parkering ved Restaurant “Nautilus”. gennem porten og
gåtur 75 m ned af træmolen hvor JAWS ligger.

Mødetid:07.30 (Sejltid: 08.00 – 14.00)
Pris: 235,-
Info og tilmelding hos: Oluf Nielsen 61 70 78 32 / Ole Nielsen 27 31 84 75

Jule afslutning junior afd.

Arrangør. Junior afdelingen

Efter nytårstorsken med JAWS fra Vedbæk havn.
Parkering ved Restaurant “Nautilus”. gennem porten og
gåtur 75 m ned af træmolen hvor JAWS ligger.

Mødetid:07.30 (Sejltid: 08.00 – 14.00)
Pris: 235,-
Info og tilmelding hos: Oluf Nielsen 61 70 78 32 / Ole Nielsen 27 31 84 75

ISK Julebanko

Tirsdag d. 14. december. kl.18.30 i klubhuset

K&B
Junior afdelingen Kevin Schmidt & Kaspar Lohse

Er du ikke medlem

Hvorfor være medlem af Ishøj Sportsfiskerklub?

LÆS MERE HER