Afholdes tirsdag d.21. Februar 2023 kl19.00 i Ishøj Sportsfiskerklub

Tangloppen 3.

2635 Ishøj.

Dagsorden i henhold til vedtægternes paragraf 11.

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning
3. Regnskab og fastsættelse af kontingent.
4. Valg.
5. Indkomne forslag.
6. Eventuelt.

Vedrørende punkt 4. På Valg i år er.:

Morten Schultz, formand – Genopstiller.

Steffen Damgaard, bestyrelses suppleant – Genopstiller som bestyrelsesmedlem.


Henrik Yalcin Hansen, bestyrelses suppleant – Genopstiller.

Jan Dehli, revisor suppleant – Genopstiller.

John Lakse Hansen er fratrådt bestyrelsen, Steffen Damgaard overtager hans plads, der er dermed en åben bestyrelses suppleant plads i bestyrelsen hvor vi i bestyrelsen peger på Ulrik Holm Nielsen.

Vedrørende punkt 5.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden I hænde senest d14 februar. 2023, altså senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ishøj sportsfiskerklub

Greve Strand den 13. januar. 2023