Bestyrelsen har foretaget mindre ændringer til reglement for fiskeri i store Vejle å. Reglerne i åen har fået en opdatering, som passer bedre til medlemmers ønsker.
Fra regelsættet på hjemmesiden: “Der må kun fiskes med en stang og kun en krog på linen. Dog må woblere og jerkbaits fiskes med oprindeligt antal kroge. (Medlemmer må hele året fiske med 3 stænger opstrøms indsnævringen.
I perioden 1. Maj til 30. September må medlemmer fiske med og 2 stænger i  “å
bassinet” nedstrøms indsnævringen)”
Vi har en del karpefiskere i klubben og da vinterfiskeriet efter karper i åen, er noget af det bedste vinterfiskeri der findes, er det blevet tilladt for medlemmer at fiske karper med flere stænger opstrøms indsnævringen i åen i vintermånederne.
I takt med at woblerfiskeri efter aborre og jerkfiskeri efter gedde er blevet mere populært, har mange udtrykt ønske om, ikke at skulle fjerne kroge og tilføje kompenserende vægt på woblere med mere end én krog. Da woblere har vist sig at fejlkroge mindre end jig er reglerne derfor ændret, så man nu kan fiske woblere “direkte fra pakken”.